aktual-vysl-uzka

POLROČNÉ PRÁZDNINY sa netýkajú skupín, ktoré si potrebujú nahradiť nejaké hodiny z 1. polroka a netýkajú sa ani žiadnej zo skupín p. Husárovej... Voľný týždeň sa v skupinách p. Husárovej presúva na apríl…

2018-polrocne
skol-rok
speakup_logo_300x200
kurzy-uzke
happy_logo-300x200
on-line-info

Vitajte na stránkach Jazykového centra SpeakUp v Poprade.

Jazykové centrum SpeakUp organizuje kurzy angličtiny pre všetky vekové a vedomostné kategórie. 

Má vlastný SYSTÉM jazykového vzdelávania, preverený mnohoročnými skúsenosťami (škola vznikla v roku 2001), ktorý pokrýva vzdelávanie v anglickom jazyku od najútlejšieho veku až po odborné jazykové kurzy pre dospelých a rôzne organizácie.

Vo všetkých kurzoch a na všetkých úrovniach sa kladie dôraz hlavne na rozvoj komunikačných schopností študenta. Študenti sú súčasne pripravovaní aj na získanie medzinárodne platných jazykových certifikátov. 

Vzdelávací systém Jazykového centra SpeakUp má dve úrovne:

 

1. úroveň: Detská jazyková škola HAPPY SCHOOL 

– kurzy od 4  do 11  rokov (PREDŠKOLÁCIPRVÁCI, 1. STUPEŇ ZŠ)

 

2. úroveň: Jazyková škola SpeakUp kurzy všeobecnej angličtiny pre starších študentov

– pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced + príprava na maturitu a konverzačné kurzy

 

V rámci komplexných služieb v anglickom jazyku JC SpeakUp ponúka aj kurzy angličtiny vo firmách prispôsobené presne požiadavkám zákazníka, študijné pobyty v anglicky hovoriacich krajinách, on-line vyučovanie, jazykové tábory, prekladateľské služby, sprievodcovské služby v anglickom jazyku, tlmočenie z a do anglického jazyka a iné služby v rámci anglického jazyka (naši klienti).

news
byvali-studenti
sidlo-kontakt