sami
zapis1617
straty-nalezy

Jazykové centrum SpeakUp organizuje kurzy angličtiny pre všetky vekové a vedomostné kategórie.

 vlastný ucelený SYSTÉM jazykového vzdelávania, preverený mnohoročnými skúsenosťami, ktorý pokrýva vzdelávanie v anglickom jazyku od najútlejšieho veku až po odborné jazykové kurzy pre dospelých a rôzne organizácie. Vo všetkých kurzoch a na všetkých úrovniach a hodinách sa hlavný dôraz kladie na rozvoj komunikačných schopností študenta. Študenti sú súčasne pripravovaní aj na získanie medzinárodne platných jazykových certifikátov.

aktualiz-stud-vysl-uzka
happy_logo
speakup-logo-white-310-189

Vzdelávací systém v Jazykovom centre SpeakUp v Poprade má DVE ÚROVNE:

1. úroveň:  Detská jazyková škola HAPPY SCHOOL – kurzy od 4 do 11 rokov (pre najmenších aj PRIAMO V MATERSKÝCH školách)

2. úroveň: Jazyková škola SpeakUp – kurzy angličtiny ako priama príprava na získanie medzinárodných certifikátov potrebných pre prijímanie na vysoké školy a do zamestnania.

zaver-sk-roka
nadpis-on-line-info
byvali-studenti
prihlasky-nadpis

V rámci služieb poskytovaných v anglickom jazyku JC SpeakUp ponúka kurzy angličtiny pre všetky vekové a vedomostné kategórie, vyučovanie angličtiny vo firmách prispôsobené potrebám firmy, študijné pobyty v anglicky hovoriacich krajinách, on-line vyučovanie, jazykové tábory, prekladateľské služby, sprievodcovské služby v anglickom jazyku, tlmočenie z a do anglického jazyka a iné služby v rámci anglického jazyka.. 

kurzy
nadpis-organizacia
statistiky

Sídlo JC SpeakUp a Happy School

Budova školy

Kontakt

mapa-speakup

budova4

Telefónne čísla:

0903 618 918

052/ 77 21 461

E-maily:

speakup@speakup.sk

office@speakup.sk

slogan-kvalitna-praca