2-polrok

Vitajte na stránkach Jazykového centra SpeakUp v Poprade.

 

Jazykové centrum SpeakUp organizuje kurzy angličtiny pre všetky vekové a vedomostné kategórie. 

Má vlastný SYSTÉM jazykového vzdelávania, preverený mnohoročnými skúsenosťami (škola vznikla v roku 2001), ktorý pokrýva vzdelávanie v anglickom jazyku od najútlejšieho veku až po odborné jazykové kurzy pre dospelých a rôzne organizácie.

Vo všetkých kurzoch a na všetkých úrovniach sa kladie dôraz hlavne na rozvoj komunikačných schopností študenta. Študenti sú súčasne pripravovaní aj na získanie medzinárodne platných jazykových certifikátov. 

Vzdelávací systém Jazykového centra SpeakUp má dve úrovne:

 

1. úroveň: Detská jazyková škola HAPPY SCHOOL 

– kurzy od 4  do 11  rokov (PREDŠKOLÁCIPRVÁCI, 1. STUPEŇ ZŠ)

 

2. úroveň: Jazyková škola SpeakUp kurzy všeobecnej angličtiny pre starších študentov

– pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced + príprava na maturitu a konverzačné kurzy

 

V rámci komplexných služieb v anglickom jazyku JC SpeakUp ponúka aj kurzy angličtiny vo firmách prispôsobené presne požiadavkám zákazníka, študijné pobyty v anglicky hovoriacich krajinách, on-line vyučovanie, jazykové tábory, prekladateľské služby, sprievodcovské služby v anglickom jazyku, tlmočenie z a do anglického jazyka a iné služby v rámci anglického jazyka (naši klienti).

skolne-2polr
volne-miesta-2polr
speakup logo - photoshop8
happy_logo
happy_logo
speakup logo - photoshop8
happy_logo
speakup logo - photoshop8
happy_logo
speakup logo - photoshop8
happy_logo

Predškoláci od 4 rokov – 3 voľné miesta 

PRVÝ STUPEŇ ZŠ:

IE1 – prváci – začínajú pracovať s textom  – 2 voľné miesta

IE2 – druháci – úplne plná skupina, žiadne voľné miesto

IE3 – tretiaci – jedna skupina plná, druhá 7 voľných miest

IE4 – štvrtáci – jedna skupina plná, druhá 5 voľných miest

DRUHÝ STUPEŇ ZŠ a STREDNÉ ŠKOLY

L1 – ročníky 2004/2005/2006 – 6 skupín v 2 úrovniach – asi 10 voľných miest

L2 – ročníky 2002/2003/2004 – 3 skupiny v 2 úrovniach – 3 voľné miesta

L3 – ročníky 1999/2000/2001/2002 – 5 voľných miest

L4 – ročníky 1999/2000/2001/2002 – 4 voľné miesta

L5 – príprava na FCE – ročníky 1998/1999/2000 – 1 voľné miesto

DOSPELÍ

v priestoroch školy a vo firmách – úrovne:

Elementary, Pre-intermediate, Intermediate + konverziácie s native speaker-mi

speakup logo - photoshop8
happy_logo
speakup logo - photoshop8
happy_logo
speakup logo - photoshop8
on-line-info
skol-rok
on-line-info
zapis1617
prihlasky-nadpis
kurzy
ako-sa-prihlasit2
news
aktualiz-stud-vysl-uzka