asummer
my-holiday
on-line-info
news
aktual-vysl-uzka

Vitajte na stránkach Jazykového centra SpeakUp v Poprade.

Jazykové centrum SpeakUp organizuje kurzy angličtiny pre všetky vekové a vedomostné kategórie. 

Má vlastný SYSTÉM jazykového vzdelávania, preverený mnohoročnými skúsenosťami (škola vznikla v roku 2001), ktorý pokrýva vzdelávanie v anglickom jazyku od najútlejšieho veku až po odborné jazykové kurzy pre dospelých a rôzne organizácie.

Vo všetkých kurzoch a na všetkých úrovniach sa kladie dôraz hlavne na rozvoj komunikačných schopností študenta. Študenti sú súčasne pripravovaní aj na získanie medzinárodne platných jazykových certifikátov. 

Vzdelávací systém Jazykového centra SpeakUp má dve úrovne:

1. úroveň: Detská jazyková škola HAPPY SCHOOL 

– kurzy od 4  do 11  rokov (PREDŠKOLÁCIPRVÁCI, 1. STUPEŇ ZŠ)

2. úroveň: Jazyková škola SpeakUp kurzy všeobecnej angličtiny pre starších študentov

– pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced + príprava na maturitu a konverzačné kurzy

V rámci komplexných služieb v anglickom jazyku JC SpeakUp ponúka aj kurzy angličtiny vo firmách prispôsobené presne požiadavkám zákazníka, študijné pobyty v anglicky hovoriacich krajinách, on-line vyučovanie, jazykové tábory, prekladateľské služby, sprievodcovské služby v anglickom jazyku, tlmočenie z a do anglického jazyka a iné služby v rámci anglického jazyka (naši klienti).

 

kurzy-uzke
byvali-studenti
skol-rok
sidlo-kontakt