HAPPY SCHOOL  v Poprade je detská jazyková škola, ktorá poskytuje širokej verejnosti od roku 2001 kvalitné kurzy angličtiny pre deti od najútlejšieho veku.

hs-baner-slide

Počas každej hodiny (2xtýždenne 60 minút) sa deti pomocou rôznych zábavných foriem práce učia používať anglický jazyk aktívne a veľmi skoro začínajú v angličtine uvedomelo komunikovať.

Dokopy 3 úrovne a 6 stupňov vytvára priestor pre veľké množstvo kurzov, v ktorých vždy spoločne pracuje vekovo aj vedomostne rovnocenný kolektív vedený vysokoškolsky vzdelaným, skúseným a jazykovo zdatným lektorom-pedagógom. Vysoký počet kurzov ponúka aj viacej možností pri výbere termínov v jednotlivých stupňoch a úrovniach.

Veľkou výhodou pre malých študentov a ich rodičov je aj „on-line spolupráca“ školy s rodinou, pri ktorej sú v časti ON-LINE INFO rodičia pravidelne raz mesačne informovaní o výsledkoch práce ich detí na hodinách angličtiny (testy a projekty) a o dochádzke…

Kurzy Detskej jazykovej školy HAPPY SCHOOL sú úzko prepojené s 2. úrovňou kurzov jazykového centra SpeakUp, v ktorej sú kurzy na vysokej úrovni zamerané na prípravu na medzinárodné jazykové certifikáty, ako sú napríklad FCE, CAE alebo IELTS, žiadané pri prijímaní na vysoké školy, aj pre nástup do zamestnania.

skolkari
prvaci
prvy-stupen
panáčička3
slogan-kvalitna-praca

 ÚROVNE  a KURZY v HAPPY SCHOOL

Vek malých študentov – 4 až 11 rokov

Vyučovací čas  2x do týždňa 60 minút

Lektori – skúsení a pedagogicky vzdelaní učitelia s praxou

Učebné pomôcky – učebnica, pracovný zošit, interaktívna tabuľa, obrázky, audio a video technika, obrázkové a textové karty, maňušky, rozprávkové knižky

Formy práce  hra, rozprávka, pohyb, piesne, jemné manuálne činnosti, komunikácia, interaktívne programy 

10 dôvodov, prečo prihlásiť dieťa do HAPPY SCHOOL

Raz mesačne podrobné on-line info o práci každého študenta… Informácie sa zobrazia, až keď je študent prihlásený

nadpis-on-line-info

V časti BÝVALÍ ŠTUDENTI si môže každý záujemca o kurzy v HAPPY SCHOOL prečítať veľmi zaujímavé príbehy našich študentov o tom, ako skoro a ako efektívne dokážu absolventi našej jazykovej školy  využívať angličtinu v reálnom živote...

byvali-studenti