DV-00147797-001

Konverzačný kurz v Jazykovom centre SpeakUp je vždy vedený lektorom z anglicky hovoriacej krajiny – tzn. native speaker-om. V konverzačnom kurze študenti nepoužívajú učebnice, ale dostávajú od lektora pracovné materiály, ktoré sú využívané pri diskusiách a rôznych úlohách zameraných na rozvoj komunikačných schopností. Aj v konverzačnom kurze je vo veľkej miere využívaná interaktívna technika s audio a video nahrávkami.

Úroveň vedomostí študenta, ktorý si chce zdokonaľovať svoje SPEAKING SKILLS v konverzačnom kurze by nemala byť nižšia ako B2 – upper-intermediate.