ORGANIZÁCIA KURZOV

Jazykové centrum SpeakUp ponúka od roku 2001  kurzy angličtiny pre všetky vekové kategórie – od špeciálnych kurzov určených pre najmenších žiakov (predškoláci a prvácky kurz) až po kurzy pre pokročilých študentov, kurzy zamerané na prípravu na získanie medzinárodne platných certifikátov, kurzy pre dospelých, konverzačné kurzy alebo kurzy “na mieru” vo firmách. Študenti sú do skupín zaraďovaní vždy podľa veku a úrovne vedomostí. V JC SpeakUp sa v jednej skupine nikdy nestretne druhák so šiestakom, alebo dospelý študent s tínedžerom. Aj dvaja ôsmaci- kamaráti budú zaradení do rôznych skupín, ak je jeden z nich pokročilý študent angličtiny a druhý začiatočník…

Jazykové centrum SpeakUp sa skladá z dvoch zložiek. Detská jazyková škola Happy School ponúka kurzy pre najmenších študentov – deti z materských škôlok a žiakov 1. stupňa ZŠ.

Všetci ostatní študenti – študenti 2. stupňa ZŠ, gymnázií, stredných škôl a učilíšť, vysokých škôl a dospelí študenti patria priamo pod Jazykové centrum SpeakUp.

HAPPY SCHOOL (viac o škole)

logo-hs-white-300x189

SPEAK UP (viac o škole)

speakup-logo-white-310-189

TVORBA ROZVRHU

V JC SpeakUp sa pracuje v malých skupinách, počet študentov sa pohybuje od 7 maximálne do 14.  Rozvrh je vždy prispôsobovaný potrebám zapísaných žiakov. Často sa stáva, že v jednej kategórii (rovnaký vek a úroveň) sa vytvoria v danom školskom roku dve alebo tri rovnocenné skupiny a vďaka tomu študenti majú  možnosť vyberať si z dvoch alebo troch rôznych termínov.