2. stupeň ZŠ

go-on-text

Stredné školy

get-more-text

Maturanti

do-it

SpeakUp – kurzy angličtiny pre starších a pokročilých študentov

VEDOMOSTNÉ ÚROVNE – pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced + príprava na maturitu a konverzačné kurzy.

Všetky kurzy pre starších a pokročilých študentov majú aj native speaker-a.

VEKOVÉ ÚROVNE – 2. stupeň ZŠ, stredné školy, dospelí študenti – každá úroveň je samostatná, v skupinách sú študenti vekovo rovnocenní.

Kurzy v JŠ SpeakUp sú zároveň priamou prípravou na získanie medzinárodných certifikátov potrebných pre prijímanie na vysoké školy a do zamestnania.

GO ON !!

– kurz nadväzuje na vedomosti z kurzov angličtiny pre mladších žiakov v Happy School, v plnej miere ich využíva a nabáda:  POKRAČUJ!… Po štúdiu angličtiny v Happy School je jazyková úroveň študenta 1. stupňa ZŠ v porovnaní s rovesníkmi, ktorí sa učia angličtinu iba v základnej škole,  veľmi vysoká. Žiak je schopný sa dohovoriť v obchode, v nekomplikovaných životných situáciách, dokáže jednoducho opísať,  čo vidí, alebo cíti.  (… viac)

GET MORE !

– kurz je pre študentov stredných škôl a vyzýva DOSIAHNUŤ v jazykovom vzdelávaní (… viac)

DO IT !

– ak sa pripravíš NA MATURITU z angličtiny v SPEAKUP-e – urobíš ju!  (… viac)

TRY HARDER !

– and you will pass!!…  príprava na medzinárodne platné certifikáty FCE, CAE, (… viac)

ENJOY IT !

– kurzy angličtiny pre dospelých študentov sú malé spoločenské stretnutia, plné aktívnych konverzácií a nových vedomostí… VYCHUTNAJ SI ICH pohodu a efektívnosť!…  a oni ti vždy prinesú, čo od nich očakávaš (… viac)

SPEAK UP !

– s ľahkosťou využívaj všetky vedomosti získané za dlhé roky strávené nad knihami:)… a KONVERZUJ  (… viac)

Certifikáty

happy group of friends smiling and holding a banner add

Kurzy pre dospelých

enjoy-it

Konverzačný kurz

DV-00147797-001