Environmentálno-jazykový projekt

Jazykového centra SpeakUp a Happy School v Poprade

pre všetkých žiakov základných škôl v okrese Poprad

LESS PLASTIC IS FANTASTIC

 

Do projektu LESS PLASTIC IS FANTASTIC sa môžu zapojiť všetci žiaci základných škôl popradského okresu, ktorí sa v súčasnosti učia, alebo sa v minulosti učili angličtinu.

 

Oficiálny začiatok projektu: 4. september 2017

Oficiálne ukončenie projektu: 31. december 2017

 

Hlavný cieľ projektu: OBMEDZIŤ POUŽÍVANIE PLASTOVÝCH TAŠIEK v okrese Poprad NA MINIMUM.

Ďalšie ciele projektu: Prezentovať účastníkom projektu možnosti využitia voľného času v regióne. Rozšíriť anglickú slovnú zásobu v rámci environmentálnej výchovy.

 

Hlavnou úlohou každého účastníka projektu je vypracovať na stránke Jazykového centra SpeakUp ON-LINE DOTAZNÍK a zaslať ho do súťaže.

 

Hlavná cena projektu: 500 € na podporu jazykového vzdelávania pre školu, ktorá zapojí do výzvy najväčší počet žiakov.

Ceny pre triedne kolektívy a jednotlivcov TU

 

Hodina angličtiny LESS PLASTIC IS FANTASTIC (rady, návrhy metodických postupov a usmernenia pre učiteľov angličtiny)

Worksheets – pracovné listy na podporu rozvoja slovnej zásoby a iné materiály

Questionnaires – dotazníky pre mladšífch a starších žiakov

 

Vyhodnotenie dotazníka a zverejnenie víťazov a výsledkov súťaže: do 15. októbra 2017

 

Odovzdanie cien víťazom: do 31. októbra 2017

  • Upozornenie: počas výletov a pri návštevách “zážitkových” zariadení v rámci projektu LESS PLASTIC IS FANTASTIC Jazykové centrum SpeakUp a Happy School nepreberajú žiadnu zodpovednosť za žiakov ani učiteľov, ktorí sa na projekte zúčastnili.

 

Ukončenie projektu: do 31. decembra 2017

 

Partneri a sponzori projektu: