Kurz pre maturantov je špeciálny kurz pre študentov 4. ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť, ktorí sa pripravujú na maturitu z anglického jazyka.

Jeho hlavným cieľom je komplexné zhrnutie stredoškolskej gramatiky a všetkých konverzačných tém.

Ako vo všetkých kurzoch JC SpeakUp, aj v tomto kurze je veľký dôraz kladený na rozvíjanie komunikačných schopností

do-it