LESS PLASTIC WORKSHEET

Pracovný materiál na stiahnutie, ktorý určite pomôže pri príprave slovnej zásoby z oblasti environmentálnej výchovy.

Vhodný pre starších, aj pre mladších žiakov.

Odporúčame vytlačiť pre všetkých žiakov – účastníkov projektu.

 

Vhodné videá súvisiace s projektom LESS PLASTIC IS FANTASTIC:

SAVE OUR WORLD

REDUCE, REUSE and RECYCLE, to enjoy a better life