organizacia

1. POLROK 2017/18

Zápis do kurzov angličtiny – denne od 14,00 do 17,30
04. september 2017 (pondelok) – 14. sept. 2017 (štvrtok)

Začiatok vyučovania v 1. polroku
18. september 2017 (pondelok)

Jesenné prázdniny
30. október 2017 (pondelok) – 1. november 2017 (streda)

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
02. november 2017 (štvrtok)

Zimné a vianočné prázdniny
23. december 2017 (sobota) – 05. január 2018 (piatok)

Začiatok vyučovania po zimných perázdninách
08. január 2018 (pondelok)

Záver 1. polroku 2017/18
02. február 2018 (piatok)

Polročné prázdniny
05. február 2018 (pondelok) – 09. február 2018 (piatok)

2. POLROK 2017/18

Začiatok vyučovania v 2. polroku
12. február 2018 (pondelok)

Jarné prázdniny
26. február 2018 (pondelok) – 02. marec 2018 (piatok)

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
05. marec 2018 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny
29. marec 2018 (štvrtok) – 03. apríl 2018 (utorok)

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
04. apríl 2018 (streda)

Záver 2. polroku 2017/18
22. jún 2018 (piatok)