3-organizacia-uzka

1. POLROK 2018/19

Zápis do kurzov angličtiny – denne od 14,00 do 17,30
03. september 2018 (pondelok) – 14. september 2018 (piatok)

Začiatok vyučovania v 1. polroku
17. september 2018 (pondelok)

Jesenné prázdniny
31. október 2018 (streda) – 2. november 2018 (piatok)

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
05. november 2018 (pondelok)

Zimné a vianočné prázdniny
24. december 2018 (sobota) – 07. január 2019 (piatok)

Začiatok vyučovania po zimných prázdninách
08. január 2019 (utorok)

Záver 1. polroku 2018/19
31. január 2019 (štvrtok)

Polročné prázdniny
01. február 2019 (piatok)

2. POLROK 2018/19

Začiatok vyučovania v 2. polroku
04. február 2019 (pondelok)

Jarné prázdniny
18. február 2019 (pondelok) – 22. február 2019 (piatok)

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
25. február 2019 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny
18. apríl 2019 (štvrtok) – 23. apríl 2019 (utorok)

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
24. apríl 2019 (streda)

Záver 2. polroku 2018/19
21. jún 2019 (piatok)