3-organizacia-uzka

1. POLROK 2019/20

Zápis do kurzov angličtiny – denne od 14,00 do 17,30
02. september 2019 (pondelok) – 13. september 2019 (piatok)

Začiatok vyučovania v 1. polroku
16. september 2019 (pondelok)

Jesenné prázdniny
30. október 2019 (streda) – 31. november 2019 (piatok)

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
04. november 2019 (pondelok)

Zimné a vianočné prázdniny
23. december 2019 (pondelok) – 07. január 2020 (utorok)

Začiatok vyučovania po zimných prázdninách
08. január 2020 (streda)

Záver 1. polroku 2019/20
31. január 2020 (piatok)

Polročné prázdniny
03. február 2020 (pondelok) – 08. február 2020 (piatok)

2. POLROK 2019/20

Začiatok vyučovania v 2. polroku
10. február 2020 (pondelok)

Jarné prázdniny
02. marec 2020 (pondelok) – 06. marec 2020 (piatok)

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
09. marec 2020 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny
09. apríl 2020 (štvrtok) – 14. apríl 2020 (utorok)

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
15. apríl 2020 (streda)

Záver 2. polroku 2019/20
23. jún 2020 (piatok)