Jazykové centrum SpeakUp organizuje pre svojich študentov v spolupráci s občianskym združením študijné pobyty v anglicky hovoriacich krajinách. Študenti bývajú v anglicky hovoriacich rodinách, angličtinu študujú v miestnej jazykovej škole, veľa cestujú po okolí a spoznávajú kultúru a históriu danej krajiny.