GROUP:IE4a
TYPE OF LESSON:  on-line class
LENGTH OF CLASS:60 minutes
NUMBER OF STUDENTS: 6/8 (absent students:Markus Drobňák, Sára Murgašová)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
MAIN TOPIC:He was/wasn’t good at
MAIN FOCUS: grammar, use of English, listening, speaking
MATERIALS USED:  CB-32/AB-40, 41, links
HOMEWORK:None
TEACHER´s NOTES:None

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *