TYPE OF LESSON: on-line class
LENGTH OF CLASS: 60 mins
NUMBER OF STUDENTS: 11/12 (absent students: Lara)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
MAIN TOPIC: At the AQUARIUM
MAIN FOCUS: irregular verbs + negative + questions
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
MATERIALS USED:
IRREGULAR VERBS – a chart – jednoduchá tabuľka s nepravidelnými slovesami… môžete si ju vytlačiť… ak si nie si istý tvarom slovesa v minulom čase, vždy do nej nakukni… keď budeme v škole, dám vám náš papierový zoznam, na ktorom je aj výslovnosť…
IRREGULAR VERBSa video with irregular verbs – je trošku dlhšie, ale oplatí sa nájsť si naňho čas a pozrieť… je veľmi dobre urobené… a práve tam máte aj výslovnosť slovies v minulom čase
CB – STORY – Coco´s adventure – 38+39/1+2
HOMEWORK:

PAST SIMPLE + NEGATIVE  – v kladnej vete použi sloveso v minulom čase (pozri tabuľku vyššie) a v druhej vete vytvor správny zápor v minulom čase…

TEACHER´s NOTES:

1 thought on “04/05/20 – Dana Husárová – IE4a – ZÁPOR v minulom čase

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *