LASER B2

L5P

Najvyššia vedomostná úroveň – priama príprava na FCE

Mgr. Zuzana Hudáčová

Miles Robert Cook

GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 3/9(absent students: Oliver Betko, Sara ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 2/9 (absent students: Oliver Betko, ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (absent students: Lukas Nahalka, ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (Absent: Samo Hollý, Ivana Mlynárová, Oliver ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 9/9 (Absent: ) * * * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 6/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Samo Hollý, Lukáš ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Samo Hollý) * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Samo Hollý, Sára ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Samo Hollý) * * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Samo Hollý) * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Sára Červeňová) * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík) * * * * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík) * * * * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík) * * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Sára Červeňová, Samo Hollý) * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Sára Červeňová, Samo Hollý) * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Sára Červeňová, Samo Hollý) * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 4/9 (Absent: Oliver Beťko, Mária Čečotová, Sára ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík) * * * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (Absent: Samo Hollý) * * * * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (Absent: Samo Hollý) * * * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Samo Hollý, Sebastián Pichnarčík) * * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Samo Hollý, Sebastián Pichnarčík) * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (Absent: Sára Červeňová, Luáš Nahálka) * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 6/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Oliver Beťko, Ivana ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Lukáš Nahálka, Sára Červeňová) * * ...
Čítať Viac
TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Oliver Beťko, Ivana ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 6/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Mária ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 6/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Olívia ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (absent students: Samuel Holly, ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON: conversation LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (absent student: Emma Reichová) * ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (Oliver Betko, Ivana Mlynarova, ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 2/9 (absent students: Oliver Betko, ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 9/9 * * * * ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (absent students: Oliver Betko, ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (absent students: Oliver Betko, ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (absent students: Samuel Holly, ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90mins NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (absent students: Oliver Betko, Ivana ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 6/9 (Absent: Oliver Beťko, Ivana ...
Čítať Viac
GROUP:L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90mins NUMBER OF STUDENTS: 6/9 (absent students: Samuel Holly, Sebastian Pichnarcik, ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (Absent: Sebastián Pichnarčík, Emma ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 9/9 * * * * * ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90mins NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (absent students: Samuel Holly, Emma ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (absent students: Oliver Beťko, Ivana ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (absent students: Sebastián Pichnarčík) * ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON:  on-line class LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (absent students: Sara Cervenova, ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (absent students: Oliver Beťko, Ivana ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (absent students: Sára Červeňová, Lukáš ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (absent students: Oliver Beťko) ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: on-line class LENGTH OF CLASS: 90 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (absent students: Mária Čečotová, ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON: conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 6/9 (absent students: Sara Cervenova. Lukas Nahalka, Sebastian ...
Čítať Viac
GROUP: L5P TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 mins NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (absent students:  Oliver Betko, Maria Cecotova, ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 1/9 – Absent students: Patrik Boržík, Lukas ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 60+30 min NUMBER OF STUDENTS: 3/9 (absent ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 60+30 NUMBER OF STUDENTS: 4/9 (absent students: ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 60+30 NUMBER OF STUDENTS: 3/9 (absent students: ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 1/9 – Absent students: Patrik Boržík, Lukas ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 1/9 – Absent students: Patrik Boržík, Lukas ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 4/9 – Absent students: Patrik Boržík, Sebastian ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 65+25 min NUMBER OF STUDENTS: 3/9 (absent ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 5/9 – Absent students: Patrik Boržík, Lukas ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 60+30 min NUMBER OF STUDENTS: 2/9 (absent ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 70+20 min NUMBER OF STUDENTS: 8/9 (absent ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 60+30 min NUMBER OF STUDENTS: 5/9 (absent ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 2/9 – Absent students: Patrik Boržík, Lukas ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 8/9 – Absent students: Patrik Boržík MAIN ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 3/9 – Absent students: Patrik Boržík, Lukas ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 70+20 min NUMBER OF STUDENTS: 6/9 (absent ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 4/9 – Absent students: Patrik Boržík, Ivana ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 70+20 min NUMBER OF STUDENTS: 7/9 (absent ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 3/9 – Absent students: Patrik Boržík, Maria ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: home activities – extra materials LENGTH OF CLASS: NUMBER OF STUDENTS: 9/9 (missing students: * * ...
Čítať Viac
GROUP: L3a TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 60+30 min NUMBER OF STUDENTS: 3/9 (absent ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 7/9 – Missing Students: Patrik Boržík, Sebastián ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 5/9 – Missing Students: Ivana Mlynárová, Patrik ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: combination on-line class plus extra materials LENGTH OF CLASS: 40 + 50 minutes NUMBER OF STUDENTS: 8/9 ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: Conversation LENGTH OF CLASS: 90 NUMBER OF STUDENTS: 5/9 – Missing Students: Ivana Mlynárová, Oliver ...
Čítať Viac
GROUP: L5 TYPE OF LESSON: ONLINE LENGTH OF CLASS: 60 NUMBER OF STUDENTS: 8/9 – Missing Students: Samuel Holly MAIN ...
Čítať Viac