TYPE OF LESSON: on-line class

LENGTH OF CLASS: 60 mins

NUMBER OF STUDENTS: 12/16 (absent students: Katka, Sophie, Matej, Mário, Patrik, Robko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MAIN TOPIC: FEELINGS

MAIN FOCUS: Describing people´s FEELINGS – opisovanie pocitov ľudí…  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MATERIALS USED:

Describing your own feelings – I´m sometimes…….. opisuješ, ako sa niekedy cítiš – I am sometimes tired /scared / hungry

CB 55 – Unit 7 – vocabulary – teacher is describing – students are guessing – učiteľka opisuje výrazy, žiaci sa snažia uhádnuť

EMOTIONS – interactive video – little bit strange 🙂 – interaktívne video o pocitoch – miestami trošku zvláštne :)…

AB 62/1+2 – listening and colouring

AT THE FAIR – story – U7 – audio… pozerali sme video, tu máme iba nahrávku:(…

HOMEWORK:

CB 57/2 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *