DATE of CLASS: 16/06/20
GROUP: L1
TYPE OF LESSON –  ON-LINE CLASS
MAIN TOPIC – U5 –  Past simple irregular verbs, listening exercises
MAIN FOCUS –  Form the past simple of regular and irregular verbs and use them in a sentence
MATERIALS USED –  CB p.46, 47/1
NUMBER OF STUDENTS: 6/9, absent:  Ivanova, Jancek,  Vernarska
HOMEWORK . 47/1 – naucit sa min.casy nepravidelnych slovies

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *