Mgr. Dana Husárová je zakladateľkou JC SpeakUp a Happy School. Jazykové centrum SpeakUp založila v januári 2000 a v školskom roku 2019/20 škola oslavuje svoje 20-te výročie. … aj napriek množstvu organizačnej práce najradšej zo všetkého učí… Momentálne jej „patria“ tieto skupiny:…

read more