CYPRUS 2015 v rámci programu ERASMUS+

• skvalitňovanie vzdelávania • štúdium odbornej literatúry • účasť na konferenciách • hľadanie nových foriem práce  • vyučovacia hodina AKO ZÁŽITOK

To všetko a ešte omnoho viac

VIEDLO kolektív jazykového centra SpeakUp k vypracovaniu celoeurópsky  úspešného projektu v rámci programu ERASMUS+, 

na základe ktorého získali všetci lektori JC SpeakUp v roku 2014  

GRANT na podporu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov

V dňoch 30. mája až 8. júna 2015 vycestoval takmer celý lektorský kolektív Jazykového centra SpeakUp a Happy School v Poprade na študijný pobyt na Cyprus. Spolu s ďalšími kolegami z celej Európy sa zúčastnili v hlavnom meste Cypru týždňového kurzu INTERACTIVE MEDIA MAKE INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING, ktorý organizuje cyperské vzdelávacie centrum LIFE LONG LEARNING CENTRE – BIOS.