Zápis do kurzov angličtiny v JC SpeakUp v Poprade prebieha vždy prvé dva septembrové týždne v popoludňajších hodinách. 

Študenti, ktorí už u nás študovali v predchádzajúcich rokoch, posielajú prihlášky on-line.

Noví študenti musia prísť na zápis osobne. Ak ste sa už angličtinu učili, urobíme s vami krátky pohovor v anglickom jazyku, resp. napíšete vstupný test.

Po pohovore a teste si dohodneme všetky ďalšie potrebné organizačné záležitosti (prihláška, zaradenie do skupiny, rozvrh, študijné materiály).

Všetkých študentov upozorňujeme, že do študijnej skupiny budú zaradení až po zaplatení poplatku za daný polrok.