Zápis do kurzov angličtiny v JC SpeakUp v Poprade prebieha na začiatku školského roka vždy prvé dva septembrové týždne v popoludňajších hodinách. 

Zápis do kurzov v 2. polroku prebieha individuálne… noví študenti sú do všetkých úrovní a skupín zaraďovaní na základe výsledkov vstupných testov…

Info:

JC SpeakUp a Happy school – tlf: 0903 618 918, email: speakup@speakup.skwww.speakup.sk

 

Študenti, ktorí už u nás študovali v predchádzajúcich rokoch, posielajú prihlášky on-line.

Noví študenti musia prísť na zápis osobne. Ak ste sa už angličtinu učili, urobíme s vami krátky pohovor v anglickom jazyku, resp. napíšete vstupný test.

Po pohovore a teste si dohodneme všetky ďalšie potrebné organizačné záležitosti (prihláška, zaradenie do skupiny, rozvrh, študijné materiály).

Všetkých študentov upozorňujeme, že do študijnej skupiny budú zaradení až po zaplatení poplatku za daný polrok.