Zoznam študentov bol aktualizovaný 08/11/21.

ON-LINE INFO

 

Každý študent /rodič sa môže nižšie prihlásiť do osobnej tabuľky žiaka /študenta, kde nájde tieto informácie:

 1. názov skupiny, do ktorej je študent zaradený
 2. škola, kde výuka prebieha
 3. čas vyučovania
 4. mená lektorov
 5. poplatky – školné + učebnice
 6. čísla účtov pre platby školného a platby za knihy
 7. informácie o dochádzke na hodiny angličtinynapr. 4/6 = účasť na štyroch hodinách zo šiestich v mesiaci – aktualizujeme mesačne
 8. výsledky testov – percentuálne hodnotenie – aktualizujeme mesačne
 9. počet odovzdaných písomných prác a projektov – 7/8 – číslo 8 = počet zadaných projektov, číslo 7 – počet prác, ktoré študent odovzdal – aktualizujeme mesačne
 10. záverečné hodnotenie – A, B, C, D – A je najlepšie + N – nehodnotené (nedostatok odovzdaných prác,  resp. nedostatočná účasť na hodinách)


VSTUP DO TABUĽKY

Pre vstup do tabuľky vyplňte: 

 • ako používateľské meno: meno.priezvisko.rok narodenia študenta   
 • ako heslo: krstné meno prihláseného študenta

 

Poznámky k prihlasovaniu do ONLINE INFO:

Pri používateľskom mene NEZABUDNITE na bodky medzi jednotlivými údajmi.

Meno zadávajte presne tak, ako ste ho napísali do prihlášky. 

Ak má študent dve krstné mená, je potrebné zadať ako prihlasovacie meno obidve mená BEZ MEDZERY a ako heslo obidve mená, ale S MEDZEROU🙂

Mená píšte BEZ DIAKRITIKY 

REALIZÁCIA PLATIEB:

Všetky platby (úhrady školného aj platby za učebnice) je možné vykonať iba prevodom z účtu na účet.  (Legislatíva platná od 1. apríla 2015)

Potrebné údaje pre bankové prevody nájdete v časti ON-LINE INFO.

Pri platbe prevodným príkazom používajte ako VARIABILNÝ SYMBOL rok narodenia študenta.

 Ak je meno majiteľa účtu iné ako meno študenta, uveďte do poznámky pre prijímateľa meno študenta, prípadne aj miesto vyučovania  alebo  skupinu.

(napr. SpeakUp SVIT, Jozef Mrkvička, IE4).