Aktuálne: ROZVRH je HOTOVÝ

Informácie zatiaľ len cez telefón: 0903 618 918

ON-LINE INFO

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV aj RODIČOV O PRÁCI ŠTUDENTA na hodinách angličtiny

POČAS CELÉHO ROKA (zvyčajne aktualizujeme raz mesačne)

 

 

Každý študent má vlastnú tabuľku, v ktorej sú uvádzané:

  1. informácie o dochádzke na hodiny angličtiny za každý mesiac(napr. 4/6 = účasť na 4 hodinách zo šiestich v mesiaci)
  2. výsledky testov (percentuálne hodnotenie)
  3. počet odovzdaných písomných prác a projektov(7/8 – číslo 8 hovorí o počte zadaných prác v školskom roku, číslo 7 informuje o počte prác, ktoré študent odovzdal)
  4. záverečné hodnotenie(A, B, C, D – A je najlepšie, N – nehodnotené – nedostatok odovzdaných prác, neodstatočná účasť na hodinách)
  5. V tabuľke je uvedené aj meno vyučujúceho, suma, ktorú treba zaplatiť, aj IBAN.


VSTUP DO TABUĽKY

Pre vstup do tabuľky vyplňte: 

  • ako používateľské meno: meno.priezvisko.rok narodenia študenta   
  • ako heslo: krstné meno prihláseného študenta

Poznámky:

Pri používateľskom mene NEZABUDNITE na bodky medzi jednotlivými údajmi.

Meno zadávajte presne tak, ako ste ho napísali do prihlášky. 

Ak má študent dve krstné mená, je potrebné zadať ako prihlasovacie meno obidve mená BEZ MEDZERY a ako heslo obidve mená, ale S MEDZEROU🙂

Mená píšte BEZ DIAKRITIKY 

REALIZÁCIA PLATIEB:

Všetky platby (úhrady školného aj platby za učebnice) je možné vykonať iba prevodom z účtu na účet.  (Legislatíva platná od 1. apríla 2015)

Potrebné údaje pre bankové prevody nájdete v časti ON-LINE INFO.

Pri platbe prevodným príkazom používajte ako VARIABILNÝ SYMBOL rok narodenia študenta.

 Ak je meno majiteľa účtu iné ako meno študenta, uveďte do poznámky pre prijímateľa meno študenta, prípadne aj miesto vyučovania  alebo  skupinu.

(napr. SpeakUp SVIT, Jozef Mrkvička, IE4).