ŠPECIÁLNY KURZ ANGLIČTINY PRE PRVÁKOV VIEME ZORGANIZOVAŤ

AJ PRIAMO vo VAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE. 

V prípade väčšieho záujmu vo vašej prváckej triede/triedach, telefonujte na 0903 618 918.

1 polrok: 36 hodín
1 hodina: 60 minút
Týždenne: 2 hodiny
Cena kurzu: 135 €

Špecializovaný kurz pre prvákov je úzko spojený so vzdelávacími postupmi v prvom ročníku základnej školy. Tento kurz je v JC SpeakUp a Happy School  didakticky najprepracovanejším kurzom a o jeho profesionálnej úrovni svedčia mnohoročné skúsenosti a úspechy malých školákov…

 

Tak ako malému prváčikovi pribúdajú v školskej písanke prvé písmenká a slabiky, tak aj na hodinách angličtiny sa učí spájať prvé anglické hlásky do slabík a slov. Tieto postupy sú umocňované veselými hrami zameranými na špecifiká anglickej výslovnosti. A tak sa maličký študent celkom prirodzene naučí, že písmenká SH sa v anglickom slove čítajú presne tak ako slovenské Š, že CAT sa číta KET a že BALOON znamená to isté, čo slovenské BALÓN.

JC SpeakUp a Happy School otvárajú tento špecializaný kurz pre PRVÁKOV už pätnástykrát. Výsledky z predchádzajúcich rokov svedčia o tom, že ak malý žiačik získa kvalitné základy už na začiatku svojich pokusov skamarátiť sa s cudzím jazykom, jeho cestičky smerujúce k prirodzenému používaniu daného jazyka v neskorších rokoch sú oveľa jednoduchšie a výsledky podstatne kvalitnejšie…

Počas celého školského roka majú prváci hodiny angličtiny 2x do týždňa a každá trvá 60 minút. 

Vo všetkých kurzoch, ktoré sú určené žiakom 1. stupňa ZŠ, žiaci využívajú okrem zábavných foriem práce, aj rôzne interaktívne pomôcky, pretože škola má v každej zo svojich 4 učební, počítač a interaktívnu tabuľu. Žiaci samozrejme počas celého roka pracujú aj s učebnicou a pracovným zošitom, ku ktorým škola zakúpila pre každú úroveň aj vynikajúce iTools, plné videí a výnimočných aktivít, ktoré deti pre prácu s angličtinou maximálne motivujú. Malá ukážka z úvodu učebnice pre prvákov nižšie: