Jazykové centrum SpeakUp ponúka prípravné kurzy pre získanie medzinárodne platných certifikátov Cambridge ESOL examinations.  

Každoročne sa na cambridgské skúšky pripravuje v JC minimálne jedna skupina študentov.  

Do septembra 2016 získalo jeden z cambridgských certifikátov  (FCE a CAE) 63 študentov Jazykového centra SpeakUp

 

O CAMBRIDGSKÝCH CERTIFIKÁTOCH:

Cambridge ESOL examinations sú medzinárodne uznávaným ukazovateľom úrovne angličtiny každého študenta anglického jazyka. Sú podmienkou prijatia na mnoho univerzít a často pomôžu presvedčiť budúceho zamestnávateľa o kvalite jazykových zručností. Pre mnohých je získanie cambridgeského certifikátu aj silnou osobnou motiváciou.

Existujú rôzne úrovne Cambridgeských certifikátov. Medzi najuznávanejšie patria FCE, CAE a CPE, ktoré sú podľa CEFR rámca na úrovni B2, C1 a C2. FCE certifikát je akceptovaný mnohými zamestnávateľmi a univerzitami na Slovensku. Britské univerzity majú náročnejšie požiadavky a od uchádzačov vyžadujú skúšky CAE a CPE. Cambridgeská „Recognition Database”poskytuje viac informácií o tom, ktoré certifikáty sú uznávané univerzitami a inštitúciami po celom svete.

Ďalšou Cambridgeskou skúškou je IELTS, ktorá sa čiastočne líši od spomínaných skúšok. Má obmedzenú platnosť a nie je rozdelená na viacero úrovní. Uchádzači absolvujú skúšku a dostanú výsledok v rozmedzí od 1 do 9, podľa toho, akí boli úspešní. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.