MEDZINÁRODNE PLATNÉ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY – priama príprava na ich získanie

1 polrok: 54 hodín
1 hodina: 90 minút
Týždenne: 2 x 90 minút
Cena kurzu: 177 €

V Jazykovom centre SpeakUp sa každoročne pripravujú 1 až 2 skupiny na priame získanie medzinárodne platných certifikátov FCE, CAE alebo IELTS.

Kurzy v oboch úrovniach sú zamerané na rozvoj piatich základných zručností v angličtine presne podľa toho ako sú stanovené v smerniciach Európskeho referenčného rámca pre danú úroveň:  SPEAKING, WRITING, READING, LISTENING and USE OF ENGLISH.

 

Študenti robia veľké množstvo vzorových testov, pracujú s textami, audio a video nahrávkami, konverzujú na rôzne (pre danú úroveň predpísané) témy a vypracovávajú písomné práce vo formálnom alebo neformálnom jazyku. Každú 4. hodinu majú obe skupiny s native speaker-om (zvyčajne lektorom z Veľkej Británie).