MEDZINÁRODNE PLATNÉ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY – príprava na ich získanie

V Jazykovom centre SpeakUp sa každoročne pripravujú 1 až 2 skupiny na získanie medzinárodne platných certifikátov FCE, CAE alebo IELTS.

Každý kurz sa skladá z dvoch úrovní – napr. preFCE a FCE, alebo preCAE a CAE.

Každá z týchto úrovní je presne zameraná na rozvoj piatich základných skills in English v danej úrovni:  SPEAKING, WRITING, READING, LISTENING and USE OF ENGLISH.

 

Študenti robia veľké množstvo vzorových testov, pracujú s textami, audio a video nahrávkami, konverzujú na rôzne (pre danú úroveň predpísané) témy a vypracovávajú písomné práce vo formálnom alebo neformálnom jazyku.