KURZY PRE PREDŠKOLÁKOV ORGANIZUJEME AJ PRIAMO V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH.

V prípade väčšieho záujmu vo vašej škôlke, telefonujte na 0903 618 918.

1 polrok: 36 hodín
1 hodina: 60 minút
Týždenne: 2 hodiny
Cena kurzu: 135 €

Kurz pre deti z materských škôlok

Kurz pre predškolákov má v JC SpeakUp a v Happy School dlhoročnú tradíciu. Je detailne prepracovaný a patrí medzi najobľúbenejšie. Má dva stupne a je vhodný pre žiakov materských škôl od 4 rokov. Vyučovanie prebieha 2-krát do týždňa, každá hodina je 60- minútová. Deti sa na hodinách veľa hrajú, spievajú, súťažia, pracujú s rozprávkami a vytvárajú rôzne projekty, ale používajú aj učebnicu (Class book) a pracovný zošit (Fun book) ako veľkí študenti.

Dva stupne kurzu pre deti z materských škôl

1. stupeň – deti od 4 do 5 rokov – 2-krát do týždňa 60-minútová hodina

V tejto úrovni si malí študenti pomocou hier, zaujímavých a predškolskému veku blízkych didaktických postupov a vysoko kvalitnej interaktívnej techniky vytvárajú základnú slovnú zásobu v úzkej spojitosti s ich vlastnými 4-ročnými životnými skúsenosťami. Medzi hlavné témy patria RODINA, ŠKOLA, ĽUDSKÉ TELO, OBCHOD, ŠPORT… Deti sa na každej hodine stretávajú so svojimi učebnicovými kamarátmi, Sú to súrodenci Lucy,  Stevie a Baby, ich psík Fluffy a malá čarodejnica Annie, prežívajú s nimi rôzne rozprávkové príbehy (stories from Story book)  a takto si pomocou hier, piesní a rozprávok podvedome vytvárajú pestrú a širokú anglickú slovnú zásobu…

Pod vedením skúseného a kvalifikovaného pedagóga  a vďaka vysoko odborným formám práce dokáže každý malý absolvent 1. stupňa predškolského kurzu na konci školského roka aktívne používať asi 200 anglických slovíčok.

2. stupeň – deti od 5 do 6 rokov – 2-krát do týždňa 60-minútová hodina

Druhý stupeň je veľmi podobný predchádzajúcemu – základný rozdiel medzi oboma úrovňami je ale v tom, že vo vyššom stupni  už malí študenti aktívne pracujú s celými vetamiVedia opísať obrázok, vyjadriť svoje pocity,  vysvetliť, čo robia. Tvoria aj „čítajú“ celé vety, chápu učiteľove pokyny,  na otázky sú schopní hneď reagovať  a odpovedať celou vetou alebo jednoslovne, počúvajú anglické rozprávky a vôbec si neuvedomujú, že to nie sú rozprávky v slovenčine…

Po kurze pre deti z materských škôl nasleduje špecializovaný kurz pre prváčikov (čítajte viac)Veľmi odporúčame…