Základné informácie

V časti „ZÁPIS“ nájdete všetky potrebné informácie k priebehu zápisu do našich kurzov angličtiny.

V časti “AKO SA PRIHLÁSIŤ“ nájdete naše prihlášky platné pre všetky kurzy v 2 formátoch… Ako každý rok, aj teraz platí, že študenti, ktorí už u nás študovali, môžu prihlášky posielať on-line na e-mail: speakup@speakup.sk.

O termínoch prázdnin v priebehu školského roka, aj o prvých dňoch, kedy sa po prázdninách začína učiť, sa dozviete v časti „ORGANIZÁCIA“  školského roka.