V školskom roku 2021/22 získalo 7 študentov JC SpeakUp Certificate in Advanced English (CAE)

Niektorí z nich sa s nami podelili o svoje zážitky a skúsenosti:

1. Kedy si sa začal/začala učiť angličtinu a ako dlho si študoval /študovala angličtinu v SpeakUp-e?

Jakub H:
SpeakUp som začal navštevovať v roku 2007 (mal som 4 roky). Najprv to bola veselé a tvorivé hodiny v Happy school a potom na druhom stupni ZŠ som pokračoval v Jazykovej škole SpeakUp pre pokročilejších študentov. V SpeakUp-e teda dokopy 15 rokov…
Emma R:
S angličinou som ako všetci začala v prvom ročníku základnej školy, kedy som začala chodiť do Happy school. Potom, ako pokročilejšia teenagerka som pokračovala v SpeakUp-e. Dokopy som teda v tomto jazykovom centre strávila trinásť rokov.
Oliver B:
Hlbšie som sa začal venovať angličtine v 8 ročníku ZŠ. Takže v SpeakUp-e som pôsobil 6 rokov. 
 
2. Robil/robila si niekedy predtým podobnú, medzinárodne platnú skúšku, alebo to bola tvoja prvá skúsenosť?
Jakub H:
Nie, bola to moja prvá skúsenosť.
Emma R:
Nie, CAE certifikát bola moja prvá skúsenosť.
Oliver B:
Toto bola moja prvá skúsenosť.
 
3. Ako dlho trvala tvoja priama príprava na CAE?
Jakub H:
Jeden školský rok som navštevoval v SpeakUp-e skupinu s prípravou zameranou na CAE.
Emma R:
S vedomím, že chcem získať certifikát som do SpeakUp-u chodila niečo okolo dvoch rokov, no intenzívne som sa začala pripravovať posledný školský rok pred skúškou.
Oliver B:
9 mesiacov neustálej prípravy.
 
4. Na čo si kládol/kládla počas svojej prípravy najväčší dôraz? Čo ti počas prípravy na skúšku najviac pomáhalo?
Jakub H:
Najviac som sa zameriaval na Speaking a počas prípravy mi veľmi pomohli aj zahraniční lektori vyučujúci v SpeakUp-e.
Emma R:
Podľa mňa je najlepšou pomocou si prejsť čo najviac cvičení v štýle aký sa bude vyskytovať na samotnom certifikáte, aby vás toho na teste prekvapilo čo najmenej. Osobne som najviac zapracovala na speakingu, keďže ten sa nie je možné naučiť zo dňa na deň a je potrebné mu venovať viacej času.
Oliver B:
Dôraz som kládol hlavne na obohacovanie slovnej zásoby a zdokonaľovanie znalosti gramatiky. Pomáhal mi prístup a nepretržitá motivácia našej pani učiteľky Zuzky Hudáčovej. 
 
5. V ktorej pobočke si robil/robila skúšku?
Jakub H:
International House Bratislava
Emma R:
Skúšku som absolvovala v pobočke British Council v Bratislave.
Oliver B:
International House Bratislava.
 
6. Ako dlho trvala samotná skúška, koľko mala častí, koľko členov komisie vás skúšalo?
Jakub H:
Samotná skúška bola rozdelená do 2 dní. V prvý deň bola iba ústna časť, kde boli 2 členovia komisie. V druhý deň som mal zvyšné 4 časti skúšky (Use of English, Reading, Listening a Writing) a v komisii bol 1 člen.
Emma R:
Písomné skúšky trvali zhruba od deviatej rána do obeda a následne sa muselo čakať podľa vopred určeného poradovníka na ústnu časť. Dokopy sa skúška skladá zo štyroch častí – reading and use of english, writing, listening, speaking. S komisiou sa stretnete až na speakingu, kde vás priamo ústne bude skúšať jeden z dvoch členov.
Oliver B:
Nepamätám si ako dlho to dokopy trvalo, no viem, že som bol veľmi unavený. Všetko sa konalo v jeden deň, aj keď štandard je rozdelenie skúšky na dva dni (speaking samostatne).
 
7. Ktorá časť skúšky bola pre teba najťažšia? Prečo?
Jakub H:
Najťažšia časť skúšky bol pre mňa Listening, no podarilo sa mi ho spraviť na najvyšší počet bodov.
Emma R:
Najnáročnejší bol určite speaking, už len z toho dôvodu, že bol posledný a na rozdiel od písomných častí človek naozaj nevie, čo očakávať od komisie alebo otázok.
Oliver B:
Najťažsia časť bola speaking, pretože bolo pre mňa náročné prepnúť na rozprávanie po pár hodinách čistého písania a pracovania s mysľou. Možno, keby bol speaking na ďalší deň, nepokladal by som ho vôbec za náročný.
 
8. Ktorá časť skúšky bola pre teba najľahšia? Prečo?
Jakub H:
Najľahšia časť skúšky bol pre mňa Use of English.
Emma R:
Určite writing. Písanie slohov som vždy mala rada, či už v slovenčine alebo v angličtine, a tak som túto časť zvládla bez najmenších obáv alebo stresu.
Oliver B:
Gramatická časť. V tomto leveli skúšky sa kladie dôraz skôr na čítanie s porozumením a gramatická časť mi príde nerozvinutá/ ľahká.
 
9. Aké záverečný výsledok si dosiahol /dosiahla?
Jakub H:
Dosiahol som požadovaný počet bodov a skúšku som absolvoval na úrovni C1.
Emma R:
Dosiahla som úroveň C2.
Oliver B:
C1
 
10. Aké sú tvoje osobné odporúčania, ktoré by si rád dal /rada dala všetkým študentom angličtiny, aby v štúdiu angličtiny napredovali čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie? Aké postupy alebo zdroje mali pre teba počas tvojho štúdia najväčší význam? Čo ti najviac pomáhalo pri zdokonaľovaní angličtiny? (pobyt v zahraničí, filmy, hodiny angličtiny u vás v škole, jazyková škola, samoštúdium, knihy… )
Jakub H:
Najviac mi pomohla jazyková škola SpeakUp a prístup učiteľov počas celej doby navštevovania jazykového centra (výber kníh, materiály a vybavenie), ale najmä úroveň a zručnosti Zuzany Hudáčovej v ročníku zameranom na prípravu na samotný test.
Emma R:
Každý má iné spôsoby učenia, ale za mňa by som určite odporučila čo najviac čítať (nemusia to byť priamo knihy, stačí, aby to obsahovalo anglický text ). Úplne najlepšie je, ak je to niečo, čo človeka zaujíma a nemusí sa angličtinu takto nútiť precvičovať. Týmto spôsobom dokážete získať či už rozsiahlu škálu nových slovíčok alebo zaujímavé spôsoby ako sa pohrať s vetnou stavbou. S výslovnosťou veľmi dokážu pomôcť taktiež filmy alebo hudba.
Oliver B:
Moja osobná rada pre spolužiakov je určite to, aby ostali vytrvalí, aj keď sa bude zdať, že ďalšie učenie už nedáva zmysel. Netreba podceňovať náročnosť skúšky. Sústredil by som sa na to, v čom som najmenej komfortný. Napríklad, ak sa neviem sústrediť počas listeningu, začal by som pozerať krátke videá po anglicky a robiť si z nich poznámky, aby som vedel dávať pozor počas počúvania.