ON-LINE INFOindividuálny prístup pre každého študenta k informáciám o dochádzke, k výsledkom testov a o odovzdaných projektoch. V tabuľke nájdete aj názov skupiny, do ktorej je študent zaradený, meno vyučujúceho aj číslo účtu a výšku školného.

ON-LINE VÝUKA – vstup do jednotlivých úrovní podľa používaných učebníc v období dištančného (on-line) vzdelávania… platí len počas lockdown-u

ON-LINE MATERIÁLY – „skratka“ k on-line materiálom, ktoré sú využívané hlavne pri on-line výuke počas pandémie… platí len počas lockdown-u