1. POLROK 2020/21

Zápis do kurzov angličtiny – denne od 14,00 do 17,30
02. september 2020 (streda) – 14. september 2020 (pondelok)

Začiatok vyučovania v 1. polroku
16. september 2020 (streda)

Jesenné prázdniny
29. október 2020 (štvrtok) – 30. október 2020 (piatok)

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
02. november 2020 (pondelok)

Zimné a vianočné prázdniny
23. december 2020 (streda) – 07. január 2021 (štvrtok)

Začiatok vyučovania po zimných prázdninách
08. január 2021 (piatok)

Polročné prázdniny
zrušené

Záver 1. polroku
29. január 2021 (piatok)

2. POLROK 2020/21

Začiatok vyučovania v 2. polroku
01. február 2021 (pondelok)

Jarné prázdniny
22. február 2021 (pondelok) – 26. február 2021 (piatok)

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
01. marec 2021 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny
01. apríl 2021 (štvrtok) – 06. apríl 2021 (utorok)

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
07. apríl 2021 (streda)

Záver 2. polroku 2020/21
25. jún 2021 (piatok)