1. POLROK 2023/24

Zápis do kurzov angličtiny – denne od 14,00 do 17,30
04. september 2023 (pondelok) – 14. september 2023 (piatok)

Začiatok vyučovania v 1. polroku
18. september 2023 (pondelok)

Jesenné prázdniny
30. október 2023 (pondelok) – 01. november 2023 (streda)

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
02. november 2023 (štvrtok)

Zimné a vianočné prázdniny
23. december 2023 (sobota) – 05. január 2024 (piatok)

Začiatok vyučovania po zimných prázdninách
08. január 2024 (pondelok)

Záver 1. polroka
02. február 2024 (piatok)

2. POLROK 2023/24

Začiatok vyučovania v 2. polroku
05. február 2024 (pondelok)

Jarné prázdniny
26. február 2024 (pondelok) – 01. marec 2024 (piatok)

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
04. marec 2024 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny
28. marec 2024 (štvrtok) – 02. apríl 2024 (utorok)

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
03. apríl 2024 (streda)

Záver 2. polroka
21. jún 2024 (piatok)