1. POLROK 2021/22

Zápis do kurzov angličtiny – denne od 14,00 do 17,30
02. september 2021 (štvrtok) – 17. september 2021 (piatok)

Začiatok vyučovania v 1. polroku
20. september 2021 (pondelok)

Jesenné prázdniny
28. október 2021 (štvrtok) – 29. október 2021 (piatok)

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
02. november 2021 (utorok)

Zimné a vianočné prázdniny
23. december 2021 (štvrtok) – 07. január 2022 (piatok)

Začiatok vyučovania po zimných prázdninách
10. január 2022 (pondelok)

Polročné prázdniny
04. február 2022 (piatok)

Záver 1. polroku
03. február 2022 (štvrtok)

2. POLROK 2021/22

Začiatok vyučovania v 2. polroku
07. február 2022 (pondelok)

Jarné prázdniny
21. február 2022 (pondelok) – 25. február 2022 (piatok)

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
28. február 2022 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny
14. apríl 2022 (štvrtok) – 19. apríl 2022 (utorok)

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
20. apríl 2022 (streda)

Záver 2. polroku 2021/22
24. jún 2022 (piatok)