1. POLROK 2022/23

Zápis do kurzov angličtiny – denne od 14,00 do 17,30
05. september 2021 (pondelok) – 16. september 2022 (piatok)

Začiatok vyučovania v 1. polroku
19. september 2022 (pondelok)

Jesenné prázdniny
28. október 2022 (piatok) – 01. november 2022 (utorok)

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
02. november 2022 (streda)

Zimné a vianočné prázdniny
23. december 2022 (piatok) – 06. január 2023 (piatok)

Začiatok vyučovania po zimných prázdninách
09. január 2023 (pondelok)

Záver 1. polroku
03. február 2023 (piatok)

2. POLROK 2022/23

Začiatok vyučovania v 2. polroku
06. február 2023 (pondelok)

Jarné prázdniny
06. marec 2023 (pondelok) – 10. marec 2023 (piatok)

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
13. marec 2023 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny
06. apríl 2023 (štvrtok) – 11. apríl 2023 (utorok)

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
12. apríl 2023 (streda)

Záver 2. polroku
23. jún 2023 (piatok)