1. POLROK 2020/21

Zápis do kurzov angličtiny – denne od 14,00 do 17,30
02. september 2020 (streda) – 14. september 2020 (pondelok)

Začiatok vyučovania v 1. polroku
16. september 2020 (streda)

Jesenné prázdniny
29. október 2020 (štvrtok) – 30. október 2020 (piatok)

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
02. november 2020 (pondelok)

Zimné a vianočné prázdniny
23. december 2020 (streda) – 07. január 2021 (štvrtok)

Začiatok vyučovania po zimných prázdninách
08. január 2021 (piatok)

Polročné prázdniny
01. február 2021 (pondelok) 

Začiatok vyučovania po polročných prázdninách
02. február 2021 (utorok)

Záver 1. polroku 2020/21 v JC SpeakUp
05. február 2021 (piatok)

2. POLROK 2020/21

Začiatok vyučovania v 2. polroku
08. február 2021 (pondelok)

Jarné prázdniny
22. február 2021 (pondelok) – 26. február 2021 (piatok)

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
01. marec 2021 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny
01. apríl 2021 (štvrtok) – 06. apríl 2021 (utorok)

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
07. apríl 2021 (streda)

Záver 2. polroku 2020/21
25. jún 2021 (piatok)