SpeakUp – kurzy angličtiny pre starších a pokročilých študentov

VEDOMOSTNÉ ÚROVNE – pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced + konverzačné kurzy.

Vo všetkých kurzoch pre starších a pokročilých študentov sa pravidelne strieda slovenský lektor s lektorom z anglického prostredia (native speaker).

VEKOVÉ ÚROVNE – 2. stupeň ZŠ, stredné školy, dospelí študenti – každá úroveň je samostatná, v skupinách sú študenti vekovo rovnocenní.

Kurzy v JŠ SpeakUp sú zároveň priamou prípravou na získanie medzinárodných certifikátov potrebných pre prijímanie na vysoké školy a do zamestnania.

GO ON !!

– kurz nadväzuje na vedomosti z kurzov angličtiny pre mladších žiakov v Happy School, v plnej miere ich využíva a nabáda:  POKRAČUJ!… 

GET MORE !

– kurz je pre študentov stredných škôl, ktorý vyzýva DOSIAHNUŤ v jazykovom vzdelávaní VIAC…

TRY HARDER !

– and you will pass!!…  príprava na medzinárodne platné certifikáty FCE, CAE…

ENJOY IT !

– kurzy angličtiny pre dospelých študentov sú malé spoločenské stretnutia, plné aktívnych konverzácií a nových vedomostí… VYCHUTNAJ SI ICH pohodu a efektívnosť!… 

SPEAK UP !

– s ľahkosťou využívaj všetky vedomosti získané za dlhé roky strávené nad knihami:)… a KONVERZUJ…