KURZY ANGLIČTINY PRE DOSPELÝCH ŠTUDENTOV

1. polrok: 54 hodín
1 hodina: 90 minút
Týždenne: 2 hodiny
Cena kurzu: 185 €

Jazykové centrum SpeakUp ponúka pre dospelých študentov kurzy všeobecnej angličtiny v troch úrovniach:

ELEMENTARY (začiatočníci)

PRE-INTERMEDIATE (mierne pokročilí)

INTERMEDIATE (pokročilí)

Dospelých študentov s pokročilejšou úrovňou angličtiny zvyčajne zaraďujeme priamo do najvyšších kurzov zameraných na získanie cambridských certifikátov FCE alebo CAE (podľa úrovne vedomostí).

 

Študenti vo všetkých úrovniach používajú najmodernejšie sady učebníc (učebnica a pracovný zošit),  počas každej vyučovacej hodiny využívajú audio a video-techniku a interaktívne pomôcky a každá hodina je zameraná hlavne na rozvoj konverzačných schopností.

Dospelí študenti, ktorí sa chcú ešte viac zdokonaliť v anglickom jazyku, postupujú z kurzov pre dospelých do prípravných kurzov na získanie cambridgských certifikátov (FCE, CAE, IELTS).

V kurzoch pre dospelých sa vždy striedajú slovenský a anglický lektor.