Jazykové centrum SpeakUp ponúka kurzy angličtiny pre všetky vekové kategórie – od špeciálnych kurzov určených pre najmenších žiakov (detičky z materských škôl a špecializovaný kurz pre prvákov) až po kurzy pre pokročilých študentov, ktoré sú zamerané hlavne na komunikáciu a na získanie medzinárodne platných certifikátov. SpeakUp ponúka aj kurzy pre dospelých, konverzačné kurzy alebo kurzy vo firmách šité na mieru.

TYPY KURZOV podľa rôznych kritérií:

YOUNG LEARNERS (deti od predškolákov do 10 rokov)

Pre A1 – STARTERS

A1 – MOVERS

A2 – FLYERS

TÍNEDŽERI a DOSPELÍ

A1 – úplný začiatočník – BEGINNER

A1+ – začiatočník – ELEMENTARY

A2 – mierne pokročilý – PRE-INTERMEDIATE

B1 – stredne pokročilý – INTERMEDIATE 

C1 – pokročilý – ADVANCED

C2 – expert – PROFICIENCY

 

Predškoláci – deti z materských škôlok – 2 úrovne:

1. úroveň – deti začínajú s angličtinu vo veku 4 rokov

2. úroveň – 5 rokov

1. stupeň ZŠ – 4 úrovne:

1. úroveň – vysoko špecializovaný kurz pre prváčikov

2. – 4. úroveň – jednotlivé ročníky 1. stupňa ZŠ

2. stupeň ZŠ a stredoškoláci5 úrovní

Všetky úrovne sú zamerané na aktívnu prípravu na získanie cambridgského certifikátu FCE (First Certificate in English)

Dospelí5 úrovní – elementary – pre-intermediate – intermediate – upper-intermediate – advanced

Hodiny so slovenským lektorom – zamerané na komunikáciu, gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie nahrávok a prácu s rôznymi interaktívnymi materiálmi

Hodiny s „native speaker“ (lektor narodený v krajine, kde sa hovorí po anglicky) – zameranie na konverzácie, štylistiku, rozširovanie slovnej zásoby a správne používanie slov a slovnej zásoby v bežnej každodennej komunikácii – v súčasnosti má škola 2 lektorov – Nataly s Južnej Afriky a Miles z Veľkej Británie

Prezenčné – študent / skupina študentov prichádza do školy, kde výuka prebieha v jednej zo 4 učební

Dištančné – lektor pracuje so študentom /študentmi na diaľku, cez komunikačné nástroje ako sú napr. Skype, ZOOM, Messenger, TEAM…

Skupinové – skupina študentov prichádza do školy, kde výuka prebieha v jednej zo 4 učební

Individuálne – lektor pracuje len s 1 študentom

Obe formy môžu byť samozrejme prezenčné, alebo dištančné

 

 

ZARAĎOVANIE do SKUPÍN

V JC SpeakUp sa pracuje v malých skupinách, počet študentov sa pohybuje od 7 maximálne do 14.

Študenti sú do skupín zaraďovaní vždy podľa veku a úrovne vedomostí.

V JC SpeakUp sa v jednej skupine nikdy nestretne druhák so šiestakom, alebo dospelý študent s tínedžerom. Aj dvaja ôsmaci- kamaráti budú zaradení do rôznych skupín, ak je jeden z nich pokročilejší v angličtine a druhý začiatočník…

TVORBA ROZVRHU

Rozvrh, ktorý zvyčajne platí celý školský rok,  je vždy prispôsobovaný potrebám zapísaných žiakov.

Často sa stáva, že v jednej kategórii (rovnaký vek a úroveň) sa vytvoria v danom školskom roku dve alebo tri rovnocenné skupiny a vďaka tomu študenti majú  možnosť vyberať si z dvoch alebo troch rôznych termínov.