… je krásna chvíľa, v ktorej pochopíte, že vaša práca nebola zbytočná… ďakujeme… JC SpeakUp a Happy School

23.

… v Londýne som strávila 10 nezabudnuteľných dní…
Iveta Chlebová
Angličtinu v SpeakUp som sa začala učiť až po absolvovaní viacerých jazykových a dnes už môžem povedať, že najviac mi dala práve táto škola, a to hlavne prístupom lektoriek, ktoré ma vyučovali. Vyučovanie v SpeakUp ma naučilo zodpovedne pristupovať k príprave na hodiny. Počas štúdia v tejto jazykovej škole som sa zúčastnila aj jedného z jazykových pobytov. Bolo to v Londýne, kde som strávila 10 nezabudnuteľných dni. Tam som angličtinu naplno využivala s native speakermi a overila si svoje vedomosti v praktickom živote. Postupom času, ako som dospievala, som pochopila, že tie hodiny, ktoré som strávila na angličtine neboli zbytočné a dali mi naozaj veľa. Bez angličtiny sa už nedá "prežiť". Dnes študujem na Univerzite Komenského na Právnickej fakulte a angličtina je pre mňa veľmi dôležitá a viem, že bude nevyhnutná aj v budúcnosti.

22.

… na učiteľoch v SpeakUp-e vidieť, že ich práca baví, sú nadšení a vedia to preniesť aj na študentov….
Sandra Hupková
Do jazykovej školy Speak Up som začala chodiť po príchode na strednú školu, kde mi oznámili, že angličtinu budem mať od 2.ročníka od začiatku. A urobila som veľmi dobré rozhodnutie. Tu som sa naučila rozprávať, čo mi predtým naozaj veľmi nešlo, trúfla som si ísť z angličtiny maturovať, čo sa mi podarilo. Naozaj som tu rada chodila, pretože atmosféra oproti hodine v klasickej škole bola uvoľnenejšia, veľa sa rozprávalo a a tešila som sa aj na učiteľov. Na nich je jednoducho vidieť, že ich to baví, sú nadšení a myslím si, že to vedia preniesť aj na študentov. Na mňa to fungovalo. Úplne skvelé boli hodiny s native speaker-om, pri ktorom sa mi dokonca ľahšie rozprávalo, aj keď alebo práve preto, že vlastne inak sa nedalo Angličtinu využívam stále, či už aktívne v práci v turistickej informačnej kancelárii alebo na vysokej škole pri pisaní seminárných prác častokrát siaham aj na zdroje v angličtine. Na vysokej škole aj na hodinách angličtiny som cítila, že moja angličtina je lepšia v porovnaní s ostatnými, ktorí jú mali len na strednej škole. Musím povedať, že ja si už ani neviem predstaviť, že by som po anglicky nevedela. Podľa mňa sa človeku otvorí svet a aj myseľ, pretože nielenže sa mu možno ľahšie vycestuje do zahraničia, ale aj získa prístup k oveľa väčšiemu množstvu informácií, môže si vyberať a vďaka angličtine môže získať aj iné zážitky. Som veľmi vďačná, že som sem chodila, že som spoznala iný spôsob učenia a aj učiteľov, ktorých keď stretnem, tak sa teším, že ich vidím.

21.

… certifikát na úrovni C1 mi umožnil magisterské štúdium v škótskom Edinburgu…
Jana Krišková
Aktuálne je angličtina pre mňa druhým materinským jazykom. Rozprávam ním denno-denne, či už v práci, obchodoch alebo medzi blízkymi. Avšak začiatky môjho štúdia neboli najľahšie. Chodením na štátnu jazykovú školu ma angličtina skôr odradzovala ako priťahovala. Nemala som chuť sa ju učiť a tým pádom som ani po anglicky nerozrávala a nevyjadrovala svoje názory. Vtedy ma rodičia presunuli do Happy School či SpeakUp-u, kde učenie sa angličtiny prebiehalo úplne inak - hravo. V menších skupinkách, sedením v kruhu a častým rozprávaním sa moje bariéry postupne rozplývali. Happy School ma "nakopla" k štúdiu angličtiny a ďalšom rozvoji. Nakoniec som vďaka dostatočnej znalosti tohto jazyka úspešne získala IELTS certifikát na úrovni C1, ktorý mi umožnil magisterské štúdium v zahraničí, konkrétne v škótskom Edinburgu. Som vďačná nielen rodičom, ktorí mi to všetko umožnili, ale aj učiteľkám/ľom, ktorí nás nútili do rozprávania a podporovali k ďaľśim krokom. Angličtina je celosvetovým jazykom, pomocou ktorého sa človek dokáže dohovoriť skoro v každej krajine a spoznať výnimočných ľudí. Keď chce niekto cestovať, je potrebné poznať aspoň základy tohto jazyka (naj ak aj ďalšieho svetového jazyka). Ak teda máte možnosť naučiť sa angličtinu, tak s chuťou do toho! Nebudete ľutovať...

20.

… angličtina je už považovaná za „povinnú výbavu“ každého uchádzača o zamestnanie…
Petra Szucsová
V štúdiu angličtiny ma rodičia podporovali už od prvého ročníka základnej školy a netrvalo dlho, kým sa angličtina stala mojím koníčkom. Vždy som ju považovala za neoddeliteľnú súčasť môjho školského rozvrhu a bolo pre mňa samozrejmosťou snažiť sa v nej neustále zlepšovať. Happy School mi poskytla ideálnu možnosť sa v nej ďalej zdokonaliť a absolvovanie intenzívneho ročného kurzu pod vedením skúsených a kvalitných vyučujúcich bolo výborným predpokladom pre získanie môjho FCE certifikátu, bezproblémové zmaturovanie, či ďalšie štúdium odbornej právnickej angličtiny na vysokej škole a získanie ILEC certifikátu. Angličtina bola zároveň mojou bránou pre zaujímavé brigády v zahraničí, či Erasmus štúdium a zároveň mi významne pomohla uplatniť sa na trhu práce, nakoľko v súčasnosti je už angličtina považovaná za "povinnú výbavu" každého uchádzača o zamestananie. Často sa mi stáva, že ma v práci, tak aj v bežnom živote, chvália za dobrú znalosť angličtiny a ja úprimne môžem povedať, že časť pochvaly patrí jednoznačne aj Happy school, ktorá bola pre mňa veľkým prínosom a vždy na hodiny angličtiny v Happy school rada spomínam.

19.

… v SpeakUp-e som si vybudovala pozitívny vzťah k cudzím jazykom…
Ľuboslava Králiková
Veľkú časť môjho života ma angličtina stresovala a jej akékoľvek zachytenie vyvolávalo u mňa paniku a následnú jedine možnú reakciu: „Sorry, I dont understand“. Dnes už našťastie ten pocit nemám. Prečo? Myslím, že zásluhu má na tom aj jazyková škola SpeakUp. Časté striedanie vyučujúcich angličtiny v základnej škole, či zmena základnej školy spôsobili, že som bola s angličtinou na inom leveli než ostatní. No a to som chcela zmeniť. Vedela som, že cudzie jazyky sú dôležité, ak chcem v živote niečo viac vidieť a poznať. Preto som začala chodiť na angličtinu do SpeakUp-u, kde som si vybudovala pozitívny vzťah k cudzím jazykom, a to hlavne vďaka úplne inému prístupu. A potom sa už pre mňa angličtina stala hračkou, nakoniec až obľúbeným predmetom. Odvtedy už prešlo pár rokov, no nestratila som sa v žiadnej krajine, ktorú som navštívila. Či to bolo Švajčiarsko, USA alebo štúdium v Turecku a Dánsku. Dnes už komunikujem v angličtine každý deň a nerobí mi to žiaden stres, ale skôr radosť. Je to jazyk, v ktorom som jednoducho „doma“.

18.

… ako vojak ozbrojených síl SR, ktoré sú členom NATO (rokovací jazyk angličtina), musím spĺňať jazykovú normu STANAG…
Július Lojek
Moje meno je Július Lojek a momentálne som študentom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. V rámci super vzťahov s vedením SpeakUp-u som sa rozhodol, že prispejem aj ja svojím krátkym príbehom o tom "ako som sa dostal k angličtine" na túto stránku. V základnej škole sme sa začínali učiť angličtinu až niekedy okolo 4. ročníka a preto sa moji rodičia rozhodli, že ma prihlásia na nejakú jazykovku. Výber padol na Happy School. V tých časoch som bol aktívnym športovcom a do učenia sa mi veľmi nechcelo... S odstupom času môžem ale konštatovať, že hodiny angličtiny boli asi to najdôležitejšie či už pre môj kariérny alebo osobnostný rast, čo som si samozrejme ako malý soploš neuvedomoval. V SpeakUp-e som dostal základ, na ktorom som mohol ďalej stavať a už pri svojej prvej ceste za veľkú mláku (sám v 15-tich rokoch) som sa presvedčil, že hodiny angličtiny v tejto jazykovke boli pre mňa veľmi dôležité, a že bez dobrej angliny sa v dnešnom svete človek nepohne. Prežil som mnoho rôznych situácií, v ktorých bola pre mňa anglina nevyhnutná a určite by som dnes neštudoval a nerobil to, čo ma baví, keby som sa s ňou nezoznámil už v takom skorom veku. Ako vojak ozbrojených síl SR, ktoré sú členom NATO (rokovací jazyk angličtina), musím spĺňať jazykovú normu STANAG, ktorá je nevyhnutná pre všetkých vojakov, ktorí sú zaraďovaní do medzinárodných aktivít po celom svete.

17.

… vďaka angličtine nie je môj biznis obmedzený lokálne…
Ižďo Juraj Iždinský
Angličtina je kľúčovým svetovým jazykom, ktorým sa dohovoríte všade vo svete. Mala by patriť medzi základné znalosti každého, kto nechce presedieť celý život na jednom mieste a kto sa chce posúvať v živote stále niekam inam. Anglicky aktívne komunikujem prakticky denne, vďaka angličtine nie je môj biznis obmedzený lokálne (aj vďaka tomu "frčia" moje firmy). Výlety a dovolenky nie sú žiaden problém. V angličtine som videl aj nespočetne veľa výborných filmov, ktoré by svoje čaro s dabingom stratili. A to najdôležitejšie, základy som kedysi dávno dostal v HAPPY SCHOOL, odkiaľ sa to už len posúvalo ďalej:)...

16.

… medzinárodne platnú certifikovanú jazykovú skúšku FCE dnes považujem za jeden zo zlomových bodov mojej akademickej dráhy…
Anna Dorošenková
Jazyková škola SpeakUp (pôvodným názvom Happy School) je moje detstvo. Hodiny angličtiny boli a sú podstatnou súčasťou môjho života odkedy sa pamätám. Na hodinách v tejto škole boli zasadené semienka mojej lásky ku štúdiu cudzích jazykov, ktoré sú jednoznačne mojou najväčšou vášňou. Vďaka intenzívnemu štúdiu angličtiny od raného detstva som tento jazyk zvládala bez problémov na základnej aj strednej škole, nemala som problém dorozumieť sa v mnohých situáciách v zahraničí a taktiež získať medzinárodne platnú certifikovanú jazykovú skúšku FCE, ktorú dnes považujem za jeden zo zlomových bodov mojej akademickej dráhy. Tento jazyk mi tiež otvoril neskutočný svet možností v podobe ročného pobytu v Kanade počas strednej školy a aktuálne univerzitného štúdia vo Veľkej Británii. Angličtina pre mňa znamená neskutočne veľa, dá sa povedať, že je mojím druhým rodným jazykom. V dnešnom svete, kde je angličtina už samozrejmosťou, si obzvlášť uvedomujem, akým privilégiom bola možnosť rozvíjať svoj talent a naberať nové vedomosti už od útleho veku v tak fantastickom prostredí, akým bola a je jazyková škola SpeakUp."

15.

… častým rozprávaním v super skupinkách mladých ľudí som si zlepšovala angličtinu…
Aneta - Mária Kocúnová
Angličtina je svetový jazyk, bez ktorého sa mladý človek vo svete iba ťažko zaobíde. Vďaka angličtine môžeme študovať na zahraničných vysokých školách alebo využiť príležitosť ísť na zahraničný študijný pobyt do akejkoľvek krajiny. Ja sama som cez Erasmus strávila letný semester na Univerzite Bicocca v Miláne. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť a jedno z najkrajších období mojich študentských čias. Angličtina mi umožňuje stretávať nových ľudí, zažívať príjemné chvíle ba priam až dobrodružstvá. Vďaka angličtine mám oveľa väčšie možnosti cestovať po svete, spoznávať nové krajiny, kultúry, a tak si rozšíriť obzor. Rada spomínam na hodiny v jazykovej škole Speakup. Veľa som sa tam naučila a častým rozprávaním v super skupinkách mladých ľudí som si zlepšila angličtinu. Učiť sa angličtinu v dnešnej dobe sa rozhodne vyplatí. Skôr či neskôr si uvedomíme, že to bola dobrá investícia.

14.

… naučili ma ako cítiť anglickú gramatiku…
Petrana Mitterová
Volám sa Petrana Mitterová, mám 22 rokov, som študentkou medicíny a angličtinu potrebujem každý deň. Od pozerania anglických filmov cez odborné články popri učení až po každodennú konverzáciu so zahraničnými študentmi v škole. Do SpeakUpu som chodila takmer 11 rokov s úspešným získaním FCE certifikátu. Čas strávený na jazykovke som mala rada, a popravde ani neviem, ako tie roky ubehli. Boli sme skvelá partia s úžasnou učiteľkou, vždy som mohla povedať svoj "anglický" názor a vždy sa ku mne dostalo slovo. Učili sme sa škola hrou a nemala som stres. Táto škola mi dala veľa schopností a vedomostí, napr. ako cítiť anglickú gramatiku, ako si vytvoriť anglickú osobnosť a prepnúť zo slovenčiny do angličtiny alebo ako konverzovať na rôzne témy - napr. aký som mala deň alebo životné prostredie:). Škola mi vytvorila takisto úžasnú možnosť zúčastniť sa jazykového pobytu v Írsku (Dublin), kde som prelomila bariéru a začala som hovoriť po anglicky, keďže som žila v anglickej rodine a chodili sme do multikultúrnej školy. Pre mňa to bol nezabudnuteľný zážitok, splnený sen a otvorenie môjho sveta budúcnosti. Viem, že je ťažké obetovať voľné poobedie a ísť na jazykovku, ale teraz, keď som staršia, vidím koľko vedomostí a hlavne skúseností mi táto škola dala do života a som za to vďačná.

13.

… neviem si predstaviť ako by som v Británii bez znalosti angličtiny vybavil všetku tú byrokraciu…
Patrik Šifra
Do SpeakUpu som chodieval takmer 10 rokov a s odstupom času musím uznať, že najmä vďaka nemu je moja angličtina na takej úrovni, na akej je. Určite mi dal viac ako všetky hodiny angličtiny v škole dokopy. V SpeakUp-e som sa taktiež pripravoval na získanie certifikátu FCE, vďaka ktorému som nemusel maturovať z anglického jazyka, čo som v tej dobe bral ako obrovské plus. Po škole som rok pracoval vo Veľkej Británii a neviem si predstaviť, ako by som tu bez znalosti angličtiny vybavil všetku tú byrokraciu, v ktorej sa Angličania naozaj vyžívajú. Keďže sa snažím veľa cestovať, musím potvrdiť, že po anglicky sa dá dorozumieť takmer všade – problém som doteraz mal iba v Poľsku, kde ľudia nerozumejú snáď ničomu:)...

12.

… komunikujem s odborníkmi z módneho priemyslu…
Alexandra Virostková
Hodiny angličtiny som navštevovala už od základnej školy, no tie mi nestačili. Na komunikatívnu úroveň som sa dostala až vďaka Happy School. V malej priateľskej skupinke spolužiakov som sa postupne zbavovala svojho bloku rozprávať pred "publikom". Happy school mi dala perfektný základ pre moje ďalšie štúdium, ktoré som absolvovala na bilingválnom gymnáziu. Dnes sa väčšina môjho pracovného života odohráva v angličtine, pracovala som v L'oreal Slovensko, kde som prekladala odborné texty a tlmočila, zároveň som mala možnosť začať pracovať na zaujímavom projekte - vedenie online magazínu v anglickom jazyku. Denne prichádzom do styku so zaujímavými ľuďmi zo zahraničia, komunikujem s odborníkmi z módneho priemyslu (čo bol vždy môj sen). S Happy School som takisto prvýkrát navštívila Londýn, do ktorého som sa okamžite zamilovala.

11.

… v Happy School a SpeakUp-e som v podstate vyrástla…
Barbora Kurucová
Do SpeakUp som začala chodiť ako 4-ročná, takže som tam v podstate vyrástla a angličtina mi prirástla k srdcu. Hodiny v tejto jazykovej škole mi dali skvelý základ gramatiky. Vždy sme používali iné, o niečo lepšie a náročnejšie učebnice ako v škole, takže angličtinu ako predmet som vždy zvládala bez problémov. Takisto to bolo aj pri maturite a vďaka tomu som mala viac priestoru na učenie sa ostatných maturitných predmetov. Zúčastnila som sa aj jedného z jazykových pobytov. Bolo to v Dubline a tento pobyt mi dodal odvahu na rozprávanie, pretože pri učení jazyka je nesmierne dôležité byť v kontakte s “native speakermi”. SpeakUp ma pripravil aj na úspešné zvládnutie cambridgeskej jazykovej skúšky FCE, čo mi neskôr pomohlo pri prijímačkách na vysokú školu. Znalosť angličtiny je dôležitou súčasťou môjho života a otvorila mi mnoho dverí. Jednými z nich bol aj jazykový pobyt v Kanade, kde som sa pripravovala na medzinárodne uznávaný certifkát IELTS. Momentálne som študentkou Právnickej fakutly Univerzity Komenského v Bratislave a súčasťou štúdia sú aj odborné predmety v angličtine. Pri hľadaní práce v advokátskych kanceláriách som sa stretla s tým, že znalosť angličtiny nie je považovaná za bonus, práve naopak, je vyžadovaná rovnako ako znalosť slovenčiny.

10.

… neviem si predstaviť štúdium môjho oboru, informačných technológií, bez angličtiny…
Jakub Lukáč
Dnes je pre mňa angličtina jeden z hlavných komunikačných prostriedkov a to nie len vo svete, ale aj doma. Vidím jej vyžitie najmä v mojom osobnom rozvoji. Vďaka tomuto jazyku som schopný objavovať nové poznatky, ktoré mnohokrát nie sú dostupné v slovenčine alebo iných jazykoch. Dokonalým príkladom takýchto informácii sú online kurzy. Rovnako si neviem predstaviť štúdium môjho oboru, informačných technológií, bez angličtiny. Podobne je fajn vedieť prehodiť pár slov s cudzincom, či už na dovolenke alebo aj v práci. Jazyková škola SpeakUp mi pomohla dosiahnuť tieto ciele a rovnako aj úroveň angličtiny potrebnú na absolvovanie jazykového certifikátu FCE. No tam to neskončilo a v štúdiu pokračujem aj keď niekedy iba pasívne. p.s. ako profilovku k tomuto príspevku som si vybral fotografiu zo študijného pobytu na Malte, ktorý pre svojich študentov zorganizovala JŠ SpeakUp a ktorý mal pre moje napredovanie v angličtine veľký význam...

9.

… to nebola „klasická škola“, ale spojenie učenia, zábavy, pohody a dobrej nálady:) …
Dáša Švarcová
Po štyroch rokoch v zamestnaní musím jednoznačne konštatovať, že angličtina je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Buďme úprimní, sme malá krajina a nikto sa nebude učiť slovenčinu len kvôli tomu aby sa s nami dorozumel. Spomedzi všetkých jazykov je angličtina jedným z tých najpoužívanejších, a teda najpotrebnejších. Žijem v Bratislave už 9 rokov a sledujem ako čoraz viac zahraničných firiem prichádza na Slovensko. Súčasťou príchodu týchto korporácií na Slovensko je aj spolupráca na medzinárodnej úrovni. A tá prebieha predovšetkým v anglickom jazyku. Angličtina a ja? - to je tiež nevyhnutnosť:). Či už v práci, len tak pri pozeraní filmov alebo pri pomoci cudzincom v mhd. Pevné základy som si vybudovala v Happy School resp. v Speakup-e, kde som chodila počas strednej školy. Vždy som sa tešila, lebo to nebola "klasická škola", ale spojenie učenia, zábavy, pohody a dobrej nálady:) Proste žiaden stres. Ale samozrejme písanie úloh pred hodinou na kolene muselo byť. Hneď mám z toho úsmev na tvári. Bolo to skvelé obdobie môjho života:)

8.

… s angličtinou sa vo svete určite nestratím…
Iveta Mencáková
Keď som sa začínala v škole učiť angličtinu, veľmi mi to nešlo. Doma mi s ňou nemal kto pomôcť, kedže rodičia sa ju nikdy neučili.. Časom rodičia objavili jazykovú školu Happy School, ktorú som hneď začala navštevovať. Veľmi mi to pomohlo, v ZŠ na hodinách angličtiny som začala patriť k najlepším v triede a postupne som bola v triede najlepšia. Dokonca som sa na ZŠ na hodinách nudila, lebo moja angličtina bola na vyššej úrovni.. Tak som si angličtinu veľmi obľúbila a pre mňa osobne je skvelý pocit, keď si pustím nejaký film, pesničky v angličtine a nemám problém rozumieť a takisto to, že môžem bez problémov vycestovať do zahraničia a kdekoľvek sa dorozumiem.. Na rodinných dovolenkách som ja náš hlavný tlmočník. V súčasnosti študujem učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, a možno raz budem aj ja pomáhať a učiť deti, tak ako to kedysi bolo u mňa a ak nie, s angličtinou sa vo svete určite nestratím:)...

7.

… nesmierne si cením hodiny, ktoré sme mali v SpeakUp-e s native speakerom…
Oliver Pešát
Angličtinu dnes považujem za nevyhnutnú pre akúkoľvek generáciu. Využívam ju každý deň a to bez výnimky pri rôznych činnostiach, či už si to uvedomujem alebo nie. SpeakUp som navštevoval roky s cieľom vytvoriť si k angličtine taký vzťah, aby som nemusel pri čítaní alebo počúvaní anglického textu absolútne premýšľať nad tým, v ktorom jazyku je. To sa mi aj podarilo. Okrem toho ma SpeakUp perfektne pripravil na cambridgskú skúšku FCE, ktorú som bez problémov zvládol a pomohla mi pri maturite.
Prvýkrát som si uvedomil ako veľmi angličtinu potrebujem až na vysokej škole a že hodiny v tejto jazykovej škole neboli iba premárnený čas. Bez angličtiny by som bol dnes absolútne stratený, kedže prevažná väčšina odborných publikácii a učebníc je v angličtine, pretože angličtina je aj celosvetovým spoločným jazykom vedcov. Okrem toho mi moja úroveň angličtiny ponúka takmer neobmedzené možnosti zúčastňovať sa zahraničných stáží a pobytov, kde je jednoznačnou podmienkou znalosť angličtiny na pokročilejšej úrovni. Nesmierne si cením hodiny, ktoré sme mali v SpeakUp-e s native speakerom, kde sme mohli voľne komunikovať a boli sme vlastne "hodení do vody", pretože rodený Angličan alebo Američanka nevedeli po slovensky a to bola najrýchlejšia cesta ako sa naučiť komunikovať.

6.

… rodičia mi do dnešného dňa pripomínajú, ako som trucoval a nechcel chodiť do Popradu…
František Bekeš
Ahoj študenti, rodičia a všetci milovníci angličtiny. Volám sa Feri a momentálne som študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), Fakulta informatiky a informačných technológií. Chcel by som Vám v krátkosti opísať, čo všetko mne osobne znalosť angličtiny umožnila. Pochádzam z malej dedinky vzdialenej od Popradu asi 30km. Keď som bol na ZŠ (u nás v obci), nemal som angličtinu, len nemčinu a to od 3. ročníka. Mama sa dopočula o super jazykovej škole – HAPPY SCHOOL. Keď mi povedala, že to je v Poprade, asi som prevrátil očami, že kde to zase budem musieť chodiť, veď ja chcem chodiť na futbalový krúžok po škole, ktorý bol presne v tie dni, keď som ja musel chodiť na kurzy angliny. Rodičia mi do dnešného dňa pripomínajú ako som trucoval a nechcel chodiť do Popradu (vtedy to bolo pre mňa prekliate mesto). HAPPY SCHOOL som navštevoval zo začiatku 3x do týždňa, neskôr keď som bol v 7. ročníku na ZŠ to už bolo 2x za týždeň, ak si dobre spomínam. Nebol som najlepším študentom angličtiny a zaostával som sa spolužiakmi z kurzu, lebo väčšina bola z Popradu a aj na ZŠ mali angličtinu. No trošku som sa posnažil a išlo to aj napriek tomu, že som mal podmienky dosť náročné. Pomohol mi hlavne spôsob výuky v tejto jazykovke. Keďže som mal zároveň aj nemčinu, porovnával som si tieto dva jazyky a mal som radšej angličtinu vďaka spôsobu vyučovania a nutnosti komunikácie medzi spolužiakmi a lektormi priamo na hodinách, čo na ZŠ (na nemčine) nebolo, pretože vypĺňať cvičenia v knihe podľa uvedeného príkladu nikam neviedlo, čo sa mi potvrdilo teraz, keď som starší a obehal kus sveta, do ktorého mi otvorila dvere práve angličtina a odvaha skúšať nové veci. Po skončení ZŠ som začal chodiť na bilingválne gymnázium, kde som pokračoval v štúdiu angličtiny, ale aj nemčiny, no nemčina sa už nerozvíjala tak dobre ako angličtina, z ktorej som mal nepochybne lepšie základy. Nebyť angličtiny, nedostal by som šialený nápad, že chcem ísť študovať na rok do USA. Počas 2. ročníka na SŠ mi takýto nápad preletel hlavou, rodičia ma v tom podporili a môj sen sa stal skutočnosťou. Strávil som celý rok v Salt Lake City, štát Utah. Býval som v americkej rodine, navštevoval som strednú školu a študoval som rovnako ako všetci moji americkí spolužiaci. Dejepis, matematika, fyzika, chémia, atď, atď... To všetko sa pre mňa stalo skutočnosťou aj napriek tomu, že začiatky pre mňa a aj rodičov neboli jednoduché, lebo uznajte sami, cestovať 3x za týždeň 60km autom - hodina cesty do PP, hodina späť + niečo vyše hodiny v jazykovke, no komu by sa toto chcelo. Pobyt v USA bola výborná skúsenosť, ktorú mi angličtina umožnila, no nebola jediná. Ak viete jazyk, nemáte ani najmenšie obavy vycestovať, kde si zmyslíte. Moju hosťovskú rodinu som v USA navštívil už 2x odkedy som bol na pobyte a precestoval som takmer celú západnú časť USA. Angličtina mi dodala odvahu, istotu a dobrý pocit, aj keď som bol ďaleko od domova. Cestovanie sa stalo súčasťou môjho života, no na to, aby som niekam mohol cestovať, si musím aj zarobiť a už ako študent si viem zarobiť dosť dobre aj vďaka angličtine, ktorú teraz plynule ovládam. V oblasti informatiky je veľkou výhodou znalosť angličtiny, pretože centrom IT je USA a všetko sa rieši v angličtine, preto napriklad aj pri vyhľadávaní v Google sa mi hľadá rýchlejšie a jednoduchšie, pretože ak zadávam frázy v angličtine, vyhodí mi to viac výsledkov, keďže angličtina je svetový jazyk. Preto ak máte možnosť študovať angličtinu, vrelo vám odporúčam túto jazykovú školu, nech sa aj vy dostanete do toho „kolotoča angličtiny“, z ktorého určite nebudete chcieť vystúpiť´, pretože sa Vám budú otvárať nové možnosti na každom kroku, ako v súkromnom živote, tak i v budúcej kariére...  Želám Vám teda veľa energie a chuti do speakovania, Feri

5.

… získala som medzinárodne uznávaný certifikát s úrovňou B2, ktorý mi pomohol dostať sa na univerzitu…
Andrea Zgodavová
Jazykovú školu SpeakUp som začala navštevovať ako siedmačka na ZŠ, keď som bola nešťastná, že vôbec nerozumiem anglickej gramatike a tým pádom som v škole mala trochu problémy. Tak sme doma usúdili, že by bolo dobré skúsiť nejakú jazykovú školu. V SpeakUp som strávila neuveriteľných 6 rokov a bola to pre mňa taká „poobedná škola“, ktorá ma bavila a našla som si aj veľa nových priateľov. Ale podstatné je, aký výsledok to celé zanechalo. Získala som medzinárodne uznávaný certifikát s úrovňou B2, ktorý mi pomohol dostať sa na univerzitu a viem, že mi otvoril veľa možností do budúcnosti, čo sa týka práce. A to všetko vďaka kvalitnému vzdelávaniu, príjemným vyučujúcim a samozrejme vlastnému chceniu... Človek by mal chcieť posúvať sa vpred. A taká menšia pikoška – knihy, z ktorých sme sa tu v SpeakUp-e učili, chválili aj moji učitelia na gymnáziu a radili ich medzi tie najlepšie knihy, aj čo sa týka prípravy na maturitnú skúšku z AJ. Až teraz keď sa obzriem späť, vidím, ako veľa som sa v tejto jazykovej škole naučila a ako mi to uľahčilo mnoho vecí v živote.

4.

… v anglickom jazyku som absolvoval magisterské štúdium politológie v holandskom Nijmegene…
Maroš Cuník
Do Happy School som kvôli angličtine prišiel vo veľmi mladom veku, sotva som sa naučil čítať a písať. Na základnej škole sme ešte výuku anglického jazyka nemali. Preto ma veľmi tešilo učiť sa niečo nové a byť tak o krok vpred. Kurzy som navštevoval aj ďalšie roky, a vždy sa mi na hodinách páčil pozitívny prístup. Aj keď som to vtedy tak nebral, s odstupom času musím oceniť, že výuka prebiehala v malých skupinách s veľkým podielom interaktivity medzi študentami. Skúsenosť mi ukázala, že práve tento prístup je najviac obohacujúci. Dnes ani nedokážem doceniť význam angličtiny v mojom živote. V anglickom jazyku som absolvoval magisterské štúdium politológie v holandskom Nijmegene. Konečné hodnotenie jednotlivých predmetov i diplomovej práce záviselo aj od schopnosti správne používať tento jazyk. Okrem toho angličtinu využívam pravidelne aj v každodennom živote. Či ide o voľnočasové aktivity, ako je sledovanie filmov alebo čítanie internetových článkov. Na internete zväčša vyhľadávam zdroje v angličtine, pretože neraz prevyšujú tie slovenské v kvalite i kvantite. Navyše angličtina je aj primárny jazyk komunikácie s cudzincami. Stala sa už svetovou lingua franca, a preto ju využívajú i cudzinci prichádzajúci na naše územie. Už sa vlastne všade očakáva, že ňou protistrana hovorí. Znalosť angličtiny preto považujem za prioritu každého vzdelaného človeka.

3.

… rozprávali s nami celé hodiny po anglicky a to mi dosť prospievalo…
Samuel Čisarik
Do Happy School som chodil od svojich 9 rokov a musím uznať, že mi to výrazne pomohlo. Či už to bolo v škole alebo na ulici. Angličtina v Happy School bola vždy niečim iná, pretože je fakt, že som nemal rád gramatiku, no tam sa s nami rozprávali celé hodiny po anglicky a to mi dosť prospievalo. Človek bol hneď zdatnejší, ak mal anglinu 2 krát "v Happy" a ešte aj v škole. A čo sa týka sveta - dnes sa dokážem dorozumieť s každým, kto vie po anglicky.

2.

… so základmi, ktoré som sa naučila v Speakup-e, som išla (len 17-ročná) pokojne študovať na jeden rok do USA…
Soňa Kiktová

S angličtinou som mala na základnej škole veľký problém, učila som sa ju síce od prvej triedy, no netušila som vôbec, čo tie pani učiteľky v škole odo mňa chcú, aký je rozdiel medzi "he" or "she" a iné srandy, celkovo som sa bála rozprávať a určíte to nebol môj obľúbený predmet. Keď som sa prihlásila na angličtinu do Happy School, začala som robiť pokroky, moja angličtina sa začala pomaly zlepšovať. Nebála som sa rozprávať a začala som chápať súvislosti, prečo sa to povie tak a nie inak. Naučila som sa gramatiku na veľmi vysokej úrovni a začala som jazyku rozumieť a za to vďačím hlavne tete Dane, ktorá mi svojim veľmi profesionálnym a ľudským prístupom pomohla pochopiť tento jazyk a nájsť si systém učenia. Angličtina začala v tomto štádiu mať konečne nejaký zmysel a ja som sa v nej chcela čo najviac zdokonaľovať, čo sa mi aj celkom podarilo.

Long Story Short: So základmi, ktoré som sa naučila v Happy school, neskôr v Speakup-e, som mohla pokojne isť ako 17-ročná do USA na jeden rok študovať na strednú školu. Neskôr som na bakalárskom štúdiu úspešne absolvovala jeden semester na univerzite v Taliansku, kde som mala všetky predmety a skúšky v anglickom jazyku a momentálne som prijatá na inžinierske štúdium International Management na Ekonomickej Univerzite v Bratislave - celé v anglickom jazyku!

1.

… veľmi mi pomohol aj študijný pobyt v Dubline…
Maroš Polaček
Ako študent vysokej školy využívam angličtinu takmer neustále. Či už to je počas prípravy do školy, kde máme k dispozícii najčastejšie anglické učebné materiály, alebo pri stretávaní sa s ľuďmi, ktorí sú na "erazme". Jazykovú školu SpeakUp som navštevoval 7,5 roka a môžem povedať, že som sa tam naučil skutočne veľa. Veľmi mi pomohol aj študijný pobyt v Dubline, na ktorý som sa vďaka tejto jazykovej škole dostal. Tento pobyt bol veľmi dôležitý pre rýchle zlepšenie mojej hovorenej angličtiny. Po siedmich rokoch štúdia v JC som vďaka učiteľkám v SpeakUp-e a vďaka skvelému učebnému programu urobil cambridgskú jazykovú skúšku FCE, ktorá bola pre mňa náhradou maturity. Táto skúška mi veľmi pomohla v maturitnom ročníku, lebo som sa mohol oveľa viac sústrediť na predmety, ktoré som potreboval pre vysokú školu.