CENNÍK KURZOV ANGLIČTINY Jazykového centra SpeakUp a Detskej jazykovej školy Happy school pre školský rok 2022/23. Ceny sú uvedené na 1 polrok (september-január alebo február-jún) 

PREDŠKOLÁCI – kurzy angličtiny pre deti vo veku 4-5 rokov v našom jazykovom centre alebo priamo v materských školách:

1 polrok: 36 hodín
1 hodina: 60 minút
Týždene: 2 x 60 minút
Cena kurzu: 135 €

PRVÁCI – špecializovaný kurz pre žiakov 1. ročníka ZŠ, plný hier s písmenkami a zábavy:

1 polrok: 36 hodín
1 hodina: 60 minút
Týždene: 2 x 60 minút
Cena kurzu: 135 €

2. STUPEŇ ZŠ – kurzy angličtiny pre žiakov 2. stupňa ZŠ, ktoré sú prvými prípravnými kurzami pre získanie medzinárodne platných cambridgeských certifikátov

1 polrok: 54 hodín
1 hodina: 90 minút
Týždene: 2 x 90 minút
Cena kurzu: 177 €

KURZY PRE DOSPELÝCH – kurzy všeobecnej angličtiny pre dospelých študentov v troch úrovniach – začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí

1 polrok: 54 hodín
1 hodina: 90 minút
Týždene: 2 x 90 minút
Cena kurzu: 185 €