GET MORE !

Kurzy GET MORE ! pre študentov stredných škôl vyzývajú DOSIAHNUŤ v jazykovom vzdelávaní oveľa viac… 

1 polrok: 54 hodín
1 hodina: 90 minút
Týždenne: 2 x 90 minút
Cena kurzu: 177 €

Kurzy GET MORE ! pre stredoškolákov sú prípravnými kurzami pre získanie medzinárodne platných certifikátov  (napr. FCE, CAE, IELTS), dôležitých pri prijímaní na vysoké školy a do zamestnania na Slovensku aj v zahraničí.

Podľa Európskeho referenčného rámca sa vedomostná úroveň študentov stredných škôl v Jazykovom centre SpeakUp pohybuje medzi úrovňami B1 až C1.

V kurzoch sa pravidelne striedajú slovenský a po anglicky hovoriaci lektor (native speaker)…