Študenti, ktorí už v SpeakUp-e a Happy school študovali, si môžu prihlášky stiahnuť priamo na tejto stránke (na výber máte 2 formáty) a poslať nám ich emailom na adresu: speakup@speakup.sk

AK VYPISUJETE PRIHLÁŠKU VO WORDE

  • údaje vpisujte priamo do prihlášky
  • po vyplnení si prihlášku uložte v pc
  • pošlite ju ako prílohu mailu
  • e-mail: speakup@speakup.sk

AK VYPISUJETE PRIHLÁŠKU V PDF

  • prihlášku si vytlačte
  • vypíšte rukou
  • zoskenujte
  • pošlite mailom (speakup@speakup.sk)

AKO SA PRIHLÁSIŤ: 

1. NOVÍ ŠTUDENTIosobne v jazykovom centre SpeakUp  

– je potrebné, aby noví študenti prišli na zápis OSOBNE, priamo do priestorov  Jazykového centra SpeakUp (Mnoheľova 3891, Poprad)

Každý záujemca o štúdium angličtiny v JC SpeakUp počas zápisu absolvuje:

* osobný pohovor, ktorý sa týka predchádzajúceho štúdia anglického jazyka  (úroveň, učebnice, škola, zahraničie)

* 15-30-minútový písomný test

* krátky rozhovor v anglickom jazyku

2. „STARÍ“ ŠTUDENTI – stačí, ak sa prihlásia ON-LINE  

Študenti, ktorí už v JC SpeakUp a Happy School  študovali v predchádzajúcom období, môžu poslať vyplnenú prihlášku e-mailom – speakup@speakup.sk

 

3. ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Študent bude zaradený do kurzu až po úhrade školného za daný polrok. 

Úhradu je možné zrealizovať iba bezhotovostne,  prevodom na účet školy. Informácie potrebné pre uskutočnenie platby dostanete v kancelárii školy, na telefónnych  číslach 052/77 21 461, 0903 618 918, e-mailom alebo po vyplnení prihlášky na www.speakup.sk – časť ON-LINE INFO.

Doklad o platbe treba predložiť najneskôr na 1. vyučovacej hodine.