Študenti, ktorí už v SpeakUp-e a Happy school študovali, si môžu prihlášky stiahnuť priamo na tejto stránke (na výber máte 2 formáty) a poslať nám ich emailom na adresu: speakup@speakup.sk

  • údaje vpisujte priamo do prihlášky
  • po vyplnení si prihlášku uložte v pc
  • pošlite ju ako prílohu mailu
  • e-mail: speakup@speakup.sk
  • prihlášku si vytlačte
  • vypíšte rukou
  • zoskenujte
  • pošlite mailom (speakup@speakup.sk)

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ: 

1. NOVÍ ŠTUDENTIosobne v jazykovom centre SpeakUp  

– je potrebné, aby noví študenti prišli na zápis OSOBNE, priamo do priestorov  Jazykového centra SpeakUp (Mnoheľova 3891, Poprad)

Každý záujemca o štúdium angličtiny v JC SpeakUp počas zápisu absolvuje:

* osobný pohovor, ktorý sa týka predchádzajúceho štúdia anglického jazyka  (úroveň, učebnice, škola, zahraničie)

* 15-30-minútový písomný test

* krátky rozhovor v anglickom jazyku

2. „STARÍ“ ŠTUDENTI – stačí, ak sa prihlásia ON-LINE  

Študenti, ktorí už v JC SpeakUp a Happy School  študovali v predchádzajúcom období, môžu poslať vyplnenú prihlášku e-mailom – speakup@speakup.sk

3. PRIHLÁŠKY

Prihlášku vo word-e môžete vyplniť priamo vo svojom počítači (snažte sa zachovať riadky). Po jej vyplnení si ju uložte do svojho počítača a potom nám ju pošlite AKO PRÍLOHU e-mailu.

Prihlášku v pdf-formáte si vytlačte, vyplňte ju rukou, vyplnenú zoskenujte a potom nám ju pošlite e-mailom, resp. prineste osobne do JC SpeakUp.

4. ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Študent bude zaradený do kurzu až po úhrade školného za daný polrok. 

Úhradu je možné zrealizovať iba bezhotovostne,  prevodom na účet školy. Informácie potrebné pre uskutočnenie platby dostanete v kancelárii školy, na telefónnych  číslach 052/77 21 461, 0903 618 918, e-mailom alebo po vyplnení prihlášky na www.speakup.sk – časť ON-LINE INFO.

Doklad o platbe treba predložiť najneskôr na 1. vyučovacej hodine.