NEWS DATE: 04. september 2022

Po lete k nám prichádzajú potešujúce informácie o 100% úspešnosti našich študentov pri absolvovaní skúšky CAE – ADVANCED CAMBRIDGE ENGLISH EXAM v pobočkách British Council a International House. Počas minulého  školského roka sa na túto náročnú skúšku pripravovalo 6 našich študentov a s veľkou radosťou konštatujeme, že všetci sa stali úspešnými držiteľmi tohto medzinárodne platného jazykového certifikátu. Pripravili sme s nimi krátky rozhovor, ktorý postupne dopĺňame

NEWS DATE: 25. október 2021

V dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie bude prevádzka JC SpeakUp na Mnoheľovej ulici od pondelka 25/10/21 ZATVORENÁ. Všetky skupiny z priestorov SpeakUp-u prechádzajú do ON-LINE REŽIMU až do odvolania.

NEWS DATE: 18. október 2021

V súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid spúšťame v JC SpeakUp od pondelka 18. októbra 2021 v jednotlivých skupinách možnosť KOMBINOVANEJ VÝUKY. Každý študent, ktorý sa dostane z rôznych dôvodov do karantény a musí zostať doma, sa môže k prezenčným hodinám (odučeným v priestoroch JC SpeakUp) pripájať z domu online. Milí študenti, prosíme vás, v prípade, že sa dostanete do karantény, informujte o tom bezodkladne svojho lektora, resp. lektorov a pošlite im svoje kontaktné údaje pre Skype. Za pochopenie a pružnú spoluprácu vopred ďakujeme…

NEWS DATE: 16. október 2021

16. októbra 2021 bol aktualizovaný zoznam študentov pre školský rok 2021/22. Každý prihlásený študent si nájde v časti ON-LINE-INFO  svoju podstránku s podrobnými informáciami o zaradení do skupiny, meno vyučujúceho alebo vyučujúcich, informácie o platbách školného aj platbách za knihy a čísla účtov. V priebehu školského roka budeme na stránke mesačne zverejňovať aj informácie o dochádzke na hodiny angličtiny, výsledky testov a počet odovzdaných písomných projektov.

NEWS DATE: 20. september 2021

21 skupín v 14 úrovniach

Jazykové centrum SpeakUp otvára v školskom roku 2021/22 21 skupín, ktoré budú pracovať v 14 úrovniach – od maličkých predškolákov až po dospelých. Sme veľmi radi, že sa nám v tomto roku podarilo otvoriť aj skupiny FCE a CAE, ktoré budú v tomto školskom roku v intenzívnych kurzoch pripravovať viac ako 20 študentov na získanie cambridgských certifikátov First Certificate in English + Advanced Certificate in English.

NEWS DATE: SUMMER 2021

FIRST CERTIFICATE in ENGLISH

Päť študentov Jazykového centra SpeakUp úspešne ukončilo svoje štúdium angličtiny získaním medzinárodne platného cambridgského certifikátu FIRST CERTIFICATE in ENGLISH s doživotnou platnasťou. Srdečne blahoželáme!…

NEWS DATE: 25/08/2019

ERASMUS PLUS – 2 študijné pobyty na Malte

V lete 2018 dve naše lektorky RNDr. Jana Tužáková a Ing. Gabriela Bajtošová vycestovali na týždňový vzdelávací pobyt na Maltu, kde v rámci programu Erasmus+ absolvovali dva kurzy zamerané na skvalitňovanie metodickej práce učiteľov angličtiny „Spice Up Your Teaching Ideas” a „Making Use of Technology Tools”. V priebehu školského roka 2018/19 aplikovali všetky získané vedomosti a skúsenosti na hodinách angličtiny a cez prázdniny 2019 spracovali užitočný e-book, ktorý obsahuje všetky praktické informácie získané na Malte týkajúce sa zefektívňovania hovorenej angličtiny na našich hodinách. V prílohe si môžete pozrieť niekoľko spomienkových fotografií z Malty, aj prelistovať e-book úzko súvisiaci s našim úspešným projektom „HOW TO MAKE STUDENTS SPEAK“…

V priebehu školského roka 2018/19 aplikovali všetky získané vedomosti a skúsenosti na hodinách angličtiny a cez prázdniny 2019 spracovali e-book, ktorý obsahuje všetky praktické informácie týkajúce sa zefektívňovania hovorenej angličtiny na hodinách angličtiny. V prílohe si môžete pozrieť niekoľko spomienkových fotografií z Malty, aj prelistovať e-book úzko súvisiaci s našim úspešným celoeurópskym projektom “HOW TO MAKE STUDENTS SPEAK”…

HOW TO MAKE STUDENTS SPEAK (e-book)

NEWS DATE: 01/07/2019

ZÁPIS do kurzov v školskom roku 2019/20

Zápis do kurzov angličtiny bude aj v školskom roku 2019/20 prebiehať prvé dva septembrové týždne v popoludňajších hodinách v priestoroch školy.

Ako po minulé roky, aj v novom školskom roku bude platiť, že „starí“ študenti môžu posielať prihlášky e-mailom, noví študenti musia prísť na osobný pohovor, počas ktorého napíšu vstupný test.

Každý študent bude zaradený do kurzu až po úhrade školného za prvý polrok…

Viac o zápise a prihlášky nájdete v časti Ako sa prihlásiť do kurzov angličtiny

NEWS DATE: 03/07/2019

M Y    H O L I D A Y
SpeakUp Summer Challenge 2019

Letná výzva JC SpeakUp a Happy School pre všetkých bývalých i budúcich študentov tejto školy. A samozrejme aj pre lektorov:))…

Uverejni na tejto stránke (www.speakup.sk) v časti  MY HOLIDAY fotografiu, ktorú si odfotil na nejakej tvojej letnej výprave, napíš k nej krátky text v angličtine (aspoň 2-3 vety) a budeš zaradený do zlosovania o veľmi zaujímavé ceny. Mladším žiakom môžu pomôcť rodičia alebo starší súrodenci.

Ak si prázdninoval na viacerých miestach, môžeš sa prihlásiť aj viackrát… Každé tvoje prihlásenie bude zaradené do septembrového žrebovania…

NEWS DATE: 04/07/2018

ZÁPIS do kurzov v školskom roku 2018/19

Zápis do kurzov angličtiny bude aj v školskom roku 2018/19 prebiehať prvé dva septembrové týždne v popoludňajších hodinách v priestoroch školy.

Ako po minulé roky, aj v novom školskom roku bude platiť, že „starí“ študenti môžu posielať prihlášky e-mailom, noví študenti musia prísť na osobný pohovor, počas ktorého napíšu vstupný test.

Každý študent bude zaradený do kurzu až po úhrade školného za prvý polrok…

Viac o zápise a prihlášky nájdete v časti Ako sa prihlásiť do kurzov angličtiny

NEWS DATE: 01/07/2018

Záver školského roka 2017/18 – malé štatistické okienko:)

ÚROVNE:  v škol. roku 2017/18 boli študenti  JC SpeakUp rozdelení do 17-tich úrovní, vždy presne podľa veku a jazykových schopností…

SKUPINY: v SpeakUp-e a Happy School sme mali dokopy 25 skupín.

LEKTORI: v prvom polroku učilo u nás 12 , v druhom 11 kvalifikovaných lektorov (jeden z troch „native speakers“ sa vrátil do Anglicka)

POBOČKY: učili sme aj v 3 pobočkách – v ZŠ Spiššská Sobota (3 skupiny), ZŠ Mierová Svit (1 skupina), MŠ Hozelec (1 skupina) a kurzy angličtiny sme viedli aj v niekoľkých firmách

POČET HODÍN (malá štatistická perlička:): dokopy sme v školskom roku 2017/18 odučili približne 2 492 hodín.

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY: informácie o dochádzke, výsledkoch testov a záverečné študijné výsledky (pre každého študenta jednotlivo) nájdete v časti ON-LINE INFO

CERTIFIKÁTY: väčšina študentov si svoje záverečné vysvedčenia odniesla v posledný deň domov. Tí, ktorí už dovolenkovali, si môžu svoj certifikát vyzdvihnúť v septembri v kancelárii školy.

NEWS DATE: 01/07/2018

Záver školského roka 2017/18 – malé štatistické okienko:)

ÚROVNE:  v škol. roku 2017/18 boli študenti  JC SpeakUp rozdelení do 17-tich úrovní, vždy presne podľa veku a jazykových schopností…

SKUPINY: v SpeakUp-e a Happy School sme mali dokopy 25 skupín.

LEKTORI: v prvom polroku učilo u nás 12 , v druhom 11 kvalifikovaných lektorov (jeden z troch „native speakers“ sa vrátil do Anglicka)

POBOČKY: učili sme aj v 3 pobočkách – v ZŠ Spiššská Sobota (3 skupiny), ZŠ Mierová Svit (1 skupina), MŠ Hozelec (1 skupina) a kurzy angličtiny sme viedli aj v niekoľkých firmách

POČET HODÍN (malá štatistická perlička:): dokopy sme v školskom roku 2017/18 odučili približne 2 492 hodín.

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY: informácie o dochádzke, výsledkoch testov a záverečné študijné výsledky (pre každého študenta jednotlivo) nájdete v časti ON-LINE INFO

CERTIFIKÁTY: väčšina študentov si svoje záverečné vysvedčenia odniesla v posledný deň domov. Tí, ktorí už dovolenkovali, si môžu svoj certifikát vyzdvihnúť v septembri v kancelárii školy.

NEWS DATE: 01/06/2018

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

Naši lektori už dávno pochopili, že bez ďalšieho vzdelávania by sme nedokázali udržať úroveň vysokej kvality našich pedagogických postupov na hodinách angličtiny. Preto sa pravidelne zúčastňujeme nielen konferencií a rôznych workshopov tu na Slovensku, ale v rámci programu Erasmus+ pripravujeme aj projektY, ktoré umožňujú našim lektorom vycestovať do po anglicky hovoriacich krajín, kde si zvyšujú nielen svoje metodické schopnosti, ale aj reálne využívajú svoju schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. Do dnešného dňa sa JC SpeakUp v Poprade podarilo vypracovať v rámci EÚ 3 úspešné projekty a tak zvýšiť odbornú pripravenosť lektorov nášho jazykového centra:

V roku 2006 dve naše lektorky strávili 3 týždne v anglickom Plymouthe, kde absolvovali kurz  ENGLISH TEACHING METHODOLOGY.

V roku 2015 dostalo vďaka kvalitnému projektu šancu vycestovať až 8 učiteľov JC na slnečný Cyprus. V cyperskej Nikózii absolvovali kurz INTERACTIVE MEDIA MAKE INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING.

A s potešením môžeme zverejniť informáciu, že aj v tomto školskom roku sa stretol náš projekt so záujmom hodnotiteľov a dve naše lektorky sa v auguste budú vzdelávať v jazykovej škole na ostrove Malta v kurzoch SPICE UP YOUR TEACHING IDEAS: METHODOLOGY IN PRACTICE TODAY a EMPOWEREMENT IN ICT SKILLS: MAKING USE OF TECHNOLOGY TOOLS

Zmluva medzi SAAIC a JC SpeakUp v Poprade o získaní a vyplatení grantu na podporu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov

NEWS DATE: 07/01/2018

V škole máme MAJSTRA SLOVENSKA!!!

Je nepísaným pravidlom, že naši študenti, okrem toho, že trávia 2 popoludnia na hodinách angličtiny v našom jazykovom centre, majú ešte množstvo ďalších mimoškolských aktivít. Jedným z najaktívnejších športovcov je študent skupiny L4P Samuel Hollý, ktorý sa stal Majstrom Slovenska v cyklokrose za rok 2017. Samo, srdečne blahoželáme!!!

NEWS DATE: 25/03/2018

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY 2018

V dňoch 29.marca 2018 (štvrtok) až 03. apríla 2018 (utorok) sú v našom jazykovom centre, tak ako aj na celom Slovensku, veľkonočné prázdniny. Vyučovanie u nás pokračuje podľa riadneho rozvrhu od stredy 04. marca 2018.

Všetkým študentom, rodičom aj učiteľom prajeme krásne veľkonočné chvíle plné pohody a jarného slnka…

NEWS DATE: 18/09/2017

ZAČIATOK VYUČOVANIA – SEPTEMBER 2017

Po dvojtýždňovom veľmi rušnom zápise sme v pondelok 18. septembra spustili vyučovanie presne podľa plánu.
V školskom roku 2017/18 bude pracovať v našom jazykovom centre 26 študentských skupín od predškolákov až po prípravu na FCE a dospelých študentov. Otvorili sme aj niekoľko skupín v našich pobočkách – v ZŠ Mierová Svit, ZŠ a MŠ Spišská Sobota a MŠ Hozelec. S našimi študentmi budú v tomto roku pracovať okrem kvalifikovaných slovenských lektorov aj traja native speakers – dvaja lektori z Anglicka a jedna lektorka z Juhoafrickej republiky

Všetkým študentom a rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru a veríme, že vás ani v tomto školskom roku nesklameme. A vám všetkým, žiakom, rodičom aj lektorom prajeme veľa pracovných úspechov a kopec zdravia a rodinnej lásky a pohody…

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_single_image img_link_target=“_self“ img_size=“1200×100″ img_link_large=“yes“ image=“4543″][vc_single_image image=“4693″ img_link_target=“_self“ img_size=“1200×500″ img_link=“https://speakup.sk/skolsky-rok-201718/ako-sa-prihlasit/“][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

NEWS DATE: 10/08/2017

ZÁPIS do kurzov v školskom roku 2017/18

Zápis do kurzov angličtiny bude aj v školskom roku 2017/18 prebiehať prvé dva septembrové týždne v popoludňajších hodinách v priestoroch školy.

Ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku platí, že „starí“ študenti môžu posielať prihlášky e-mailom, noví študenti musia prísť na osobný pohovor, počas ktorého napíšu vstupný test.

Každý študent bude zaradený do kurzu až po úhrade školného za prvý polrok…

Viac o zápise a prihlášky nájdete v časti Ako sa prihlásiť do kurzov angličtiny

NEWS DATE: 09/08/2017

NAJDôLEŽITEJŠIE TERMÍNY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/18

Prinášame vám stručný prehľad najdôležitejších “školských” dátumov a termínov pre školský rok 2017/18. Ak potrebujete vedieť, kedy končí v SpeakUp-e prvý polrok alebo na ktorý týždeň vyšli v tomto školskom roku jarné prádzniny v Prešovskom kraji, stačí, ak kliknete na tento link: Organizácia školského roku 2017/18

NEWS DATE: 03/03/2017

JARNÉ PRÁZDNINY 2017

V dňoch 6. až 10. marca 2017 sú v našom jazykovom centre, tak ako v celom Prešovskom kraji, jarné prázdniny. Vyučovanie u nás pokračuje podľa riadneho rozvrhu od 13. marca.

Všetkým študentom, rodičom aj učiteľom prajeme krásne prázdninové dni plné pohody a jarného slnka…

NEWS DATE: 01/02/2017

2. POLROK – MLADŠÍ ŽIACI – VOĽNÉ MIESTA

Predškoláci – od 4 rokov – 3 voľné miesta
PRVÝ STUPEŇ ZŠ:
IE1 – prváci – začínajú pracovať s textom – 2 voľné miesta
IE2 – druháci – úplne plná skupina, žiadne voľné miesto
IE3 – tretiaci – jedna skupina plná, druhá 7 voľných miest
IE4 – štvrtáci – jedna skupina plná, druhá 5 voľných miest

NEWS DATE: 01/02/2017

DRUHÝ POLROK – DRUHÝ STUPEŇ ZŠ a STREDNÉ ŠKOLY

VOĽNÉ MIESTA V JEDNOTLIVÝCH ÚROVNIACH
L1 – ročníky 2004/2005/2006 – 6 skupín v 2 úrovniach – asi 10 voľných miest
L2 – ročníky 2002/2003/2004 – 3 skupiny v 2 úrovniach – 3 voľné miesta
L3 – ročníky 1999/2000/2001/2002 – 5 voľných miest
L4 – ročníky 1999/2000/2001/2002 – 4 voľné miesta
L5 – príprava na FCE – ročníky 1998/1999/2000 – 1 voľné miesto
DOSPELÍ
v priestoroch školy a vo firmách – úrovne:
Elementary, Pre-intermediate, Intermediate + konverziácie s native speaker-mi

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

NEWS DATE: 01/11/2016

sasa Prvé jesenné mesiace školského roka 2016/17 hosťovala v našej škole mladá „native speakerka“ a nádejná archeologička (momentálne študentka vysokej školy v Sydney) Alexandra Seifertová. Pre našich študentov pripravila zaujímavé a veselé konverzačné hodiny o Austrálii a my sme jej na pamiatku pripravili našu rozlúčkovú smutno-veselú koláž… See you soon again, dear Saša:)…

NEWS DATE: 25/08/2016

ZÁPIS do kurzov v školskom roku 2016/17

Zápis do kurzov angličtiny bude aj v školskom roku 2016/17 prebiehať prvé dva septembrové týždne v popoludňajších hodinách v priestoroch školy.

Ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku platí, že „starí“ študenti môžu posielať prihlášky e-mailom, noví študenti musia prísť na osobný pohovor, počas ktorého napíšu vstupný test.

Každý študent bude zaradený do kurzu až po úhrade školného za prvý polrok…

Viac o zápise a prihlášky nájdete v časti Ako sa prihlásiť do kurzov angličtiny

NEWS DATE: 01/09/2016

NAJDôLEŽITEJŠIE TERMÍNY V ŠKOLSKOM ROKU 2016/17

Prinášame vám stručný prehľad najdôležitejších “školských” dátumov a termínov. Ak potrebujete vedieť, kedy končí v SpeakUp-e prvý polrok alebo na ktorý týždeň vyšli v tomto školskom roku jarné prádzniny v Prešovskom kraji, stačí, ak kliknete na tento link: Organizácia školského roku 2016/17

NEWS DATE: 30/08/2016

SAM.I.CONTEST 2016

Asociácia samaritánov SR a Samaritan International organizovali v dňoch 18.-21. augusta 2016 v Starej Ľubovni veľké medzinárodné mládežnícke záchranárske podujatie SAM.I.CONTEST 2016.

Pretože pracovným jazykom v týchto dobrovoľníckych organizáciách je angličtina, JC SpeakUp bolo požiadané o študentské tlmočnícke služby.

Deväť študentov nášho jazykového centra sa vďaka ich jazykovým schopnostiam 4 dni venovalo od rána do večera súťažným družstvám zo Srbska, Maďarska, Rakúska, Litvy, Talianska, Nemecka, Lotyšska, Poľska a Rumunska.

Pre všetkých našich študentov, ktorí sa zúčastnili tohto veľkého medzinárodného podujatia ako tlmočníci, to bola veľká skúsenosť a vynikajúca možnosť to practice their spoken English. Zároveň to bola aj veľká motivácia do ďalších študentských semestrov.

V 1. časti videa zo SAMI Contest 2016 sa niekoľkokrát ukážu naši študenti  „priamo v akcii“ :)…

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Druhá časť videa zo SAMI Contest 2016 vám ukáže, ako prebiehala samotná súťažna Ľubovnianskom hrade…

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

NEWS DATE: 21/05/2016

FEEL FINE DAY v Poprade. – podporujeme aj pohybové a športové aktivity našich študentov a lektorov!.…

V máji 2016 sa konal v Poprade FEEL FINE DAY, deň zameraný na správny životný štýl. V rámci neho sa zúčastnilo družstvo lektorov a študentov našej školy Nočného behu na 5 km. Bola to skvelá zábava, ale bolo to aj trošku o prekonaní samého seba. Navyše to bola pre nás aj úplne nová skúsenosť, v ktorej sa na štartovú čiaru postavili súčasne naši učitelia aj študenti. A najväčšia radosť nastúpila vtedy, keď sme zistili, že všetci úspešne dobehli do cieľa!!! Účastníkom SpeakUp Night Run 2016 srdečne blahoželáme a do budúcnosti veríme, že sa naše “športové” rady ešte rozrastú!!!

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_single_image image=“4543″ img_link_target=“_self“ img_size=“300×30″][vc_single_image image=“4213″ img_link_target=“_self“ img_size=“600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

DATE: 01/01/2016

Veľa šťastia, zdravia, radosti, osobných aj pracovných úspechov v roku 2016 vám praje kolektív lektorov Jazykového centra SpeakUp v Poprade.

[/vc_column_text][vc_single_image image=“4576″ img_link_target=“_self“ img_size=“1200X600″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

DATE: 05/08/2015

Počas MEDVEDÍCH DNÍ (27. 7. – 2.8.2015) otvorila Happy School na Hrebienku MEDVEDIU DIELŇU, v ktorej si menší aj väčší návštevníci mohli vyrobiť svojich vlastných medvedíkov. Stovky malých zručných tvorcov šikovnými prstíkmi strihali, skladali, kreslili macíkov, ktorých si potom odniesli domov ako vlastné „Happy-hand-made“ suveníry…

[/vc_column_text][vc_gallery type=“image_grid“ interval=“3″ images=“3446,3445,3444,3443,3442,3441,3440,3439,3438,3437,3436,3435,3434,3433,3432,3431,3430,3429,3428,3427,3426,3425,3424,3423,3422,3421,3420,3419,3418,3417″ onclick=“link_image“ custom_links_target=“_self“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][/vc_column][/vc_row]