KONVERZÁCIE S NATIVE SPEAKER-om

Konverzačný kurz v Jazykovom centre SpeakUp je vždy vedený lektorom pôvodom z anglického prostredia – tzn. native speaker-om. V konverzačnom kurze študenti nepoužívajú učebnice, ale dostávajú od lektora pracovné materiály, ktoré sú využívané pri diskusiách a rôznych úlohách zameraných na rozvoj komunikačných schopností. Aj v tomto kurze je vo veľkej miere využívaná interaktívna technika s audio a video nahrávkami.

 

Úroveň vedomostí študenta, ktorý si chce zdokonaľovať svoje SPEAKING SKILLS v konverzačnom kurze by nemala byť nižšia ako B2=upper-intermediate.