KURZY PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ

Po špeciálnom prváckom kurze nasleduje v JC SpeakUp a Happy School séria kurzov určená pre ďalšie ročníky 1. stupňa ZŠ, ktoré sú už vo svojej podstate „klasickými kurzami angličtiny“. V týchto kurzoch sa, okrem rozprávania v cudzom jazyku, žiaci začínajú venovať aj gramatike, čítaniu a písaniu. Ale pretože sedemročné, ani 9-ročné dieťa ešte celkom nerozumie, „čo vlastne tá gramatika je“ ani v slovenskom jazyku, všetky dávky anglickej gramatiky sú deťom v týchto kurzoch servírované formou hier, súťaží a interaktívnych aktivít, ktoré majú na každej hodine jediný cieľ ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ dieťaťa v anglickom jazyku.

1 polrok: 36 hodín
1 hodina: 60 minút
Týždenne: 2 hodiny
Cena kurzu: 135 €

Hlavným cieľom všetkých kurzov v HAPPY SCHOOL je čo najrýchlejší rozvoj KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ v anglickom jazyku. Vo všetkých kurzoch, ktoré sú určené žiakom 1. stupňa ZŠ, žiaci využívajú okrem zábavných foriem práce, aj rôzne interaktívne pomôcky, pretože škola má v každej zo svojich 4 učební, počítač a interaktívnu tabuľu. Žiaci samozrejme počas celého roka pracujú aj s učebnicou a pracovným zošitom, ku ktorým škola zakúpila pre každú úroveň aj vynikajúce iTools, plné videí a výnimočných aktivít, ktoré deti pre prácu s angličtinou maximálne motivujú.

Žiaci prvého stupňa ZŠ majú v JC SpeakUp hodinu angličtiny 2x do týždňa a každá hodina trvá 60 minút.

Malú ukážku toho, akou formou pracujú vyššie spomínané iTools si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: