ZOZNAM CIEN PRE ÚČASTNÍKOV PROJEKTU LESS PLASTIC IS FANTASTIC

Upozornenie: zoznam cien ešte nie je úplný, stále ho dopĺňame

 

CENA PRE NAJAKTÍVNEJŠIU ŠKOLU:

Poukaz v hodnote 500€ na podporu jazykového vzdelávania pre školu, z ktorej vyplní dotazník najviac žiakov

 

CENY PRE NAJAKTÍVNEJŠIE KOLEKTÍVY:

 • TRICKLANDIAvstupenka pre triedny kolektív do zábavného parku
 • AIR TRANSPORT EUROPE – exkurzia triedneho kolektívu v areáli a priestoroch vrtuľníkovej záchrannej služby
 • PODTATRANSKÉ MÚZEUM – návšteva všetkých expozícií popradského múzea pre 1 triedu
 • TANAP – Lesná pedagogika – zážitková hodina v lese – Blok ekohier
 • ASSR – Asociácia samaritánov Slovenskej republiky – 5-hodinový kurz prvej pomoci s certifikátom

 

CENY PRE 2  NAJAKTÍVNEJŠÍCH  UČITEĽOV ANGLČTINY:

 • OXFORD UNIVERSITY PRESS – jazyková literatúra

 

CENY PRE JEDNOTLIVCOV: 

 • AQUACITY POPRAD – 4 vstupenky Aqua Packet na celý deň do Aquacity v Poprade – cena pre 1 účastníka projektu
 • AQUACITY POPRAD – po 2 vstupenky Aqua Packet na celý deň – cena pre 3 účastníkov projektu
 • AIR TRANSPORT EUROPEexkurzia pre jednu rodinu v areáli vrtuľníkovej záchrannej služby
 • TRICKLANDIA – vstupenky do zábavného parku pre jednotlivca (počty upresníme)
 • APLEND ADVENTURE GOLF – vstupenka pre 4-člennú rodinu na minigolfové ihrisko
 • PODTATRANSKÉ MÚZEUMvstupenka do expozícií múzea pre 1 rodinu
 • FUN-VILLE – pre 2 účastníkov projektu po 5 vstupeniek do krytého zábavného parku pod Tatrami
 • SPEAKUP POPRADbezplatný kurz angličtiny na 1 polrok pre staršieho študenta v hodnote 138 €
 • HAPPY SCHOOL POPRAD bezplatný kurz angličtiny na 1 polrok pre mladšieho študenta v hodnote 96 €
 • SPEAKUP POPRAD – 100 plátených tašiek s mottom ENGLISH IS OUR HOBBY alebo s nápisom LESS PLASTIC IS FANTASTIC

TERMÍNY súvisiace s preberaním cien a odmeňovaním účastníkov projektu LESS PLASTIC IS FANTASTIC:

Vyhodnotenie súťaže LESS PLASTIC IS FANTASTIC a zverejnenie výsledkov a víťazov na stránke JC SpeakUp: do 15. októbra 2017

Odovzdanie cien víťazom: do konca roka 2017

Ukončenie projektu: do konca školského roka 2017/18

Upozornenie: počas výletov a pri návštevách rôznych zariadení v rámci projektu LESS PLASTIC IS FANTASTIC Jazykové centrum SpeakUp a Happy School nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť za žiakov ani učiteľov, ktorí sa na projekte zúčastnili.