1-vysledky-uzka
Resetovať heslo

 

ON-LINE INFO – INFORMÁCIE PRE RODIČOV dostupné na internete O PRÁCI ŠTUDENTA na hodinách angličtiny POČAS CELÉHO ROKA

Každý študent má vlastnú tabuľku, v ktorej sú uvádzané:

1. informácie o dochádzke na hodiny angličtiny za každý mesiac (napr. 4/6 = účasť na 4 hodinách zo šiestich v mesiaci)

2. výsledky testov (percentuálne hodnotenie)

3. počet odovzdaných písomných prác a projektov (7/8 – číslo 8 hovorí o počte zadaných prác v školskom roku, číslo 7 informuje o počte prác, ktoré študent odovzdal)

4. záverečné hodnotenie (A, B, C, D – A je najlepšie, N – nehodnotené – nedostatok odovzdaných prác, neodstatočná účasť na hodinách)

V tabuľke je uvedené aj meno vyučujúceho, suma, ktorú treba zaplatiť, aj IBAN.

 

 VSTUP DO TABUĽKY

Pre vstup do tabuľky vyplňte používateľské meno v tvare:  meno.priezvisko.rok    Ako heslo používajte krstné meno prihláseného žiaka.  

Ak má študent dve krstné mená, zadávajte ich v používateľskom mene ako jedno slovo. 

Pri zadávaní hesla treba zadať obidve krstné mená, ale medzi ne je potrebné kliknúť na medzeru. 

 mená píšte BEZ DIAKRITIKY  •  rok = rok narodenia žiaka  •  nezabudnite na bodky medzi jednotlivými údajmi

 

REALIZÁCIA PLATIEB:

Všetky platby (úhrady školného aj platby za učebnice) je možné vykonať iba prevodom z účtu na účet.  (Nová legislatíva platná od 1. apríla 2015)

Potrebné údaje pre bankové prevody nájdete v časti ON-LINE INFO. Pri platbe prevodným príkazom používajte ako VARIABILNÝ SYMBOL rok narodenia študenta.

Ak je meno majiteľa účtu iné ako meno študenta, uveďte do poznámky pre prijímateľa meno študenta, prípadne aj miesto vyučovania  alebo  skupinu. (napr. SpeakUp Svit, Jozef Mrkvička, IE4).