Špecializovaný kurz pre prvákov je úzko spojený so vzdelávacími postupmi v prvom ročníku základnej školy. Tento kurz je v JC SpeakUp a Happy School  didakticky najprepracovanejším kurzom a o jeho profesionálnej úrovni svedčia mnohoročné skúsenosti a úspechy malých školákov…

Tak ako malému prváčikovi pribúdajú v školskej písanke prvé písmenká a slabiky, tak aj na hodinách angličtiny sa malý žiačik učí spájať prvé anglické hlásky do slabík a slov. Tieto postupy sú umocňované veselými hrami zameranými na špecifiká anglickej výslovnosti. A tak sa maličký študent celkom prirodzene naučí, že písmenká SH sa v anglickom slove čítajú presne tak ako slovenské Š, že CAT sa číta KET a že BALOON znamená to isté, čo slovenské BALÓN.

JC SpeakUp a Happy School otvárajú tento špecializaný kurz pre najmenších školákov už deviatykrát. Výsledky z predchádzajúcich rokov svedčia o tom, že ak malý žiačik získa kvalitné základy už na začiatku svojich pokusov skamarátiť sa s cudzím jazykom, jeho cestičky smerujúce k prirodzenému používaniu daného jazyka v neskorších rokoch sú oveľa jednoduchšie a výsledky podstatne kvalitnejšie…

Počas celého školského roka majú prváci hodiny anglčitiny 2x do týždňa a trvajú 60 minút. 

 

letters

I am text block. Click edit button to change this text.

prvy-stupen
1st-grade2
nadpis-on-line-info
byvali-studenti
zapis1617
organizacia16