Príprava na získanie medzinárodne platných cambridgských certifikátov s doživotnou platnosťou pre študentov všetkých stredných škôl z Popradu a okolia. 

Kurz FCE – First Certificate in English – tento kurz otvárame posledných asi 15 rokov pravidelne, to znamená každý rok

Kurz CAE – Certificate in Advanced English – prípravný kurz na získanie CAE otvárame v tomto roku mimoriadne a ako jediní v Poprade aj v širšom okolí. 

V kurze sa bude pravidelne striedať slovenský a po anglicky hovoriaci lektor Vyučovanie bude prebiehať 2x do týždňa, jedna vyučovacia jednotka trvá 90 minút.

Záujemcovia budú pri prijímacom pohovore písať test pre pokročilých študentov. Po jeho vyhodnotení budú zaradení do adekvátneho kurzu.  

Upozorňujeme, že obidva certifikáty majú medzinárodnú a doživotnú platnosť.

KONTAKTY:     email – speakup@speakup.sk +  telefón – 0903 618 918