LESS PLASTIC IS FANTASTIC – základné informácie o projekte v číslach:

 

Projektu sa zúčastnilo 12 škôl popradského okresu.

Dotazník vyplnilo 1068 žiakov

Na stránke s dotazníkom bolo v danom období zaznamenaných 1 510 návštev.

 

Predbežný počet účastníkov z jednotlivých škôl:

 

ZŠ Spišské Bystré – 91 žiakov

ZŠ Št. Mnoheľa – 104 žiakov

ZŠ Dostojevského – 79 žiakov

ZŠ Jarná – 17 žiakov

ZŠ Komenského Poprad – 244 žiakov

ZŠ Komenského Svit – 111 žiakov

ZŠ Matejovce – 39 žiakov

ZŠ Mierová Svit – 63 žiakov

ZŠ Tatranská Lomnica – 79 žiakov

ZŠ Spišská Sobota – 101 žiakov

ZŠ Tajovského – 75 žiakov

ZŠ Veľký Slavkov – 63 žiakov

 

Informácie o presných počtoch doplníme až po detailnom skontrolovaní všetkých dotazníkov.

Ďalšie informácie o víťazovi projektuo umiestnení jednotlivých škôl a o cenách  pre kolektívy aj jednotlivcov nájdete na tejto stránke v blízkej budúcnosti.

Po celkovom vyhodnotení a vyhlásení všetkých výsledkov dostane každý účastník projektu, aj každý učiteľ e-mail o vyhodnotení projektu.