LESS PLASTIC IS FANTASTIC  – on-line dotazníky pre základné školy okresu Poprad

 

happy_logo-300x200

  • ON-LINE DOTAZNÍK pre mladších žiakov

  • veková kategória: 8-11-roční študenti angličtiny
  • ročníky ZŠ: 3.-5.
  • žiaci môžu súťažné dotazníky vypĺňať od 04. septembra 2017 do 30. septembra 2017
  • vyhodnotenie dotazníkov a celej súťaže bude v polovičke októbra

speakup_logo_300x200

  • ON-LINE DOTAZNÍK pre starších žiakov

  • veková kategória: 12-15-roční študenti angličtiny
  • ročníky ZŠ: 6.-9.
  • žiaci môžu súťažné dotazníky vypĺňať od 04. septembra 2017 do 30. septembra 2017
  • vyhodnotenie dotazníkov a celej súťaže bude v polovičke októbra