AKO POSIELAŤ PRIHLÁŠKY E-MAILOM

(platí iba pre žiakov, ktorí už do JC SpeakUp chodili v predchádzajúcich rokoch):

 

Prihlášku vo word-e (doc) môžete vyplniť priamo vo svojom počítači (snažte sa zachovať riadky:).

Po jej vyplnení si ju uložte do svojho pc a potom nám ju pošlite AKO PRÍLOHU na e-mail adresu – office@speakup.sk

 

Prihlášku vo formáte (pdf) je potrebné vytlačiť , vyplniť ju rukou, vyplnenú zoskenovať

a potom ju treba poslať tiež AKO PRÍLOHU mailu na adresu – office@speakup.sk

 

PRIHLÁŠKA: 

1. Prihláška-do-kurzu-angličtiny (.doc, 90 kB)

2. Prihláška-do-kurzu-angličtiny (.pdf, 55 kB)