PRIEBEH ZÁPISU

Zápis do kurzov angličtiny v JC SpeakUp v Poprade prebieha vždy prvé dva septembrové týždne v popoludňajších hodinách. 

Je potrebné, aby noví študenti, ktorí sa už učili angličtinu, prišli na krátky pohovor v anglickom jazyku osobne a aby napísali test. Aj tí, ktorí sa zatiaľ angličtinu neučili, musia prísť na zápis osobne vyplniť prihlášku.

Každý študent bude do skupiny zaradený až po vyhodnotení výsledkov a po zaplatení poplatku za daný polrok.