Ak zatiaľ nehovoríte po anglicky alebo cítite, že vaša hovorená alebo písaná angličtina by mohla byť oveľa lepšia, ste na správnej adrese –

VITAJTE na stránkach Jazykového centra SpeakUp v Poprade

Jazykové centrum SpeakUp

ponúka kurzy angličtiny pre všetky vekové a vedomostné kategórie.  Má vlastný SYSTÉM jazykového vzdelávania, preverený mnohoročnými skúsenosťami (škola vznikla v roku 2001), ktorý pokrýva vzdelávanie v anglickom jazyku od najútlejšieho veku až po odborné jazykové kurzy pre dospelých a rôzne organizácie.

Vo všetkých kurzoch a na všetkých úrovniach sa kladie dôraz hlavne na rozvoj komunikačných schopností študenta.

Študenti sú súčasne pripravovaní aj na získanie medzinárodne platných jazykových certifikátov. 

ŠTRUKTÚRA Jazykového centra SpeakUp

Jazykové centrum SpeakUp sa skladá z dvoch zložiek.

Detská jazyková škola Happy School ponúka kurzy pre najmenších študentov – deti z materských škôlok a žiakov 1. stupňa ZŠ.

Jazyková škola SpeakUp – študenti 2. stupňa ZŠ, gymnázií, stredných škôl a učilíšť, vysokých škôl a dospelí študenti

DETSKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA

JAZYKOVÁ ŠKOLA pre STARŠÍCH

Naše špeciálne ponuky (pre viac informácií kliknite na obrázok):