Environmentálno-jazykový projekt

Jazykového centra SpeakUp a Happy School v Poprade

pre všetkých žiakov základných škôl v okrese Poprad

LESS PLASTIC IS FANTASTIC

 

Do projektu LESS PLASTIC IS FANTASTIC sa môžu zapojiť všetci žiaci základných škôl popradského okresu, ktorí sa v súčasnosti učia, alebo sa v minulosti učili angličtinu

Oficiálny začiatok projektu: 4. september 2017

 

Hlavný cieľ projektu: OBMEDZIŤ POUŽÍVANIE PLASTOVÝCH TAŠIEK v okrese Poprad NA MINIMUM.

Ďalšie ciele projektu: Prezentovať účastníkom projektu možnosti využitia voľného času v regióne. Rozšíriť anglickú slovnú zásobu v rámci environmentálnej výchovy.

 

Hlavnou úlohou každého účastníka projektu je vypracovať na stránke Jazykového centra SpeakUp ON-LINE DOTAZNÍK a zaslať ho do súťaže.

 

Hlavná cena projektu: 500 € na podporu jazykového vzdelávania pre školu, ktorá zapojí do výzvy najväčší počet žiakov.

Ceny pre triedne kolektívy a jednotlivcov TU

 

Hodina angličtiny LESS PLASTIC IS FANTASTIC (rady, návrhy metodických postupov a usmernenia pre učiteľov angličtiny)

Worksheets – pracovné listy na podporu rozvoja slovnej zásoby a iné materiály

Questionnaires – dotazníky pre mladšífch a starších žiakov

 

Vyhodnotenie dotazníka a zverejnenie víťazov a výsledkov súťaže: do 23. októbra 2017

* * * * * * * * * * * * * * *

Milí priatelia, účastníci projektu LESS PLASTIC IS FANTASTIC.

Touto cestou by sme vás chceli informovať, že vyhodnotenie celého projektu je trošku zložitejšie ako sme očakávali,

pretože sa snažíme k vyhodnocovaniu dotazníka pristupovať objektívne, aj s ohľadom na menšie školy z okresu Poprad.

Celkové výsledky budeme pravdepodobne vypočítavať percentuálne, v závislosti od počtu žiakov každej zúčastnenej školy.

 

Preto vám v tejto chvíli môžeme poskytnúť iba základnú štatistickú informáciu:

V rámci projektu LESS PLASTIC IS FANTASTIC

on-line dotazník navštívilo a videlo spolu 1510 žiakov a učiteľov a z tohto celkového počtu ho vyplnilo 1068 žiakov.

 

Ďalšie výsledky budeme dopĺňať priebežne a po ukončení celého vyhodnocovacieho procesu

obdrží každý študent aj učiteľ e-mail s výsledkami…

Ďakujeme za pochopenie.

* * * * * * * * * * * * * *

 

Odovzdanie cien víťazom: do konca novembra 2017

  • Upozornenie: počas výletov a pri návštevách „zážitkových“ zariadení v rámci projektu LESS PLASTIC IS FANTASTIC Jazykové centrum SpeakUp a Happy School nepreberajú žiadnu zodpovednosť za žiakov ani učiteľov, ktorí sa na projekte zúčastnili.

 

Ukončenie projektu: jar 2018

 

Partneri a sponzori projektu: